MAY 9, 2010: Sergel Square, Stockholm, Sweden: PROTEST at 15:00 against the barbaric executions of political prisoners

Illustration by Farshid Mesghali

جمهوری اسلامی فرزاد کمانگر٬ علی حيدريان٬ فرهاد وکيلی٬ شيرين علم هولی و
مهدی اسلاميان را در زندان اوين کشت!

این پنج نفر فعال سیاسی بودند٬ حکومت اسلامی ایران سالها آنها را بعنوان گروگان در زندانهای مخوفش به اسارت کشید٬ برای آنها بجرم عقیده و نظر متفاوت با حکومت خونینش٬ پرونده سازی کرد و بیشرمانه آنها را بعنوان ضد انقلاب و محارب با خدا اعدام کرد!

مردم آزادیخواه و شرافتمند استکهلم؛
اعدام فعالین سیاسی باید از سوی کل جامعه و همه سازمانهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی٬ از سوی همه نهادهای مدافع حقوق انسانی و مخالفین اعدام با موجی از اعتراض روبرو شود.
نباید در مقابل این خونریزی آشکارمشتی اوباش٬ تبهکار و جنایتکار حرفه ای که برای سرپا نگهداشتن حکومت ننگین خود از هیچ جنایتی روی گردان نیستند ساکت ماند!

صدها نفر از فعالين و معترضان در زندانهاي جمهوری اسلامي جانشان در خطر است. دهها نفر زير حکم اعدام بسر ميبرند و احتمال اجرای حکم آنها جدی است. برای متوقف کردن اين ماشين کشتار به ميدان بياييد.
از همه مرم شرافتمند و سرنگونی طلب در شهر استکلهم می خواهیم که وسیعا در صف اعتراضی تظاهراتی که ساعت ١٥ در میدان مرکزی شهر استکهلم (میدان سرگل) شرکت کنید!

یک صدا و متخد با هم فریاد میزنیم؛
حاکمین جمهوری اسلامی به جرم جنايت عليه بشريت بايد سرنگون و به محاکمه کشيده شوند!

امروز یکشنبه ساعت ١٥ در میدان سرگل

کمیته بین المللی علیه اعدام ــ استکهلم
۹ ماه مه ۲۰١۰

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: