فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان پنجشنبه ٢٣ اردیبهشت FA

فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان
پنجشنبه ٢٣ اردیبهشت

روز یکشنبه ١٩ اردیبهشت جمهوری اسلامی دست به جنایت وحشیانه دیگری زد و پنج نفر از زندانیان سیاسی٬ فرزاد کمانگر٬ شیرین علم هولی٬ مهدی حسینیان٬ فرهاد وکیلی و علی حیدریان را اعدام کرد. کشتار و اعدام تیغی است که جانیان حاکم بر جامعه ٣١ سال است علیه مردم به کار گرفته اند. هزاران نفر از عزیزانمان را به جرم حق طلبی به جوخه اعدام سپرده اند تا بساط این حکومت منحوس و متحجر٬ بساط استثمار و دزدی و سرکوبشان را حفظ کنند. باید در برابر این جنایات ایستاد و این ماشین کشتار را متوقف کرد.

در اعتراض به این جنایت٬ کومله (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) مردم کردستان را به اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه ٢٣ اردیبهشت فراخوانده است. حزب کمونیست کارگری ایران از این فراخوان پشتیبانی میکند و همه مردم کردستان را به اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه فرامیخواند. ما همه مردم کردستان٬ کارگران و دانشجویان٬ معلمان و دانش آموزان و مغازه داران و کارمندان را فرامیخوانیم که در اعتراض به جنایت وحشیانه رژیم و در بزرگداشت یاد این عزیزان متحد و یکپارچه مراکز کار و تحصیل٬ کارخانه ها و کارگاهها٬ مدارس و دانشگاهها٬ ادارات و مغازه ها را در این روز تعطیل کنند.

یک اعتصاب عمومی گسترده و موفق عامل مهمی در تداوم مبارزه عادلانه ما٬ در تقویت همدلی و اتحاد ما٬
و سازمان یافتگی و آمادگی ما برای به سرانجام رساندن مبارزه برای بزیر کشیدن حکومت نکبت بار اسلامی خواهد بود. در ماههای اخیر میلیونها نفر در سراسر کشور به اشکال مختلف نفرت و اعتراض خود و عزم خود را برای به گور سپردن این حکومت نشان داده اند. موفقیت این اعتصاب٬ در شرایطی که بحران همه جانبه سراپای رژیم را فراگرفته است٬ جواب محکمی به اين جنايت رژيم و يک قدم مهم در تقويت تعادل قوای سياسی به نفع مبارزه آزاديخواهانه مردم در کل ايران خواهد بود.

مردم مبارز کردستان
از این فراخوان یکپارچه پشتیبانی کنید و با شرکت در اين اعتصاب عمومی جواب محکمی به جانيان اسلامی حاکم بدهيد. نباید عزیزانمان را در زندانها تنها بگذاریم. در اعتراض به اعدام این عزیزان که به جرم مخالفت با حکومت و به جرم داشتن عقیده متفاوت٬ جان باختند٬ شایسته است که با تمام توان عکس العمل نشان دهیم و به حکومت اسلامی نشان دهیم که چنین جنایاتی با عکس العمل قاطع ما روبرو خواهد شد. با دست زدن به اعتصاب عمومی و یکپارچه به اعدام و شکنجه و هرنوع اعمال فشار به زندانیان اعتراض کنید و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شوید. بدون تردید اعتصاب سراسری ما در کردستان با شور و شعف از جانب میلیونها نفر از مردم آزادیخواه در سراسر کشور مورد حمایت قرار خواهد گرفت و به فضای تازه ای برای ادامه مبارزه در کردستان و ایران برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی شکل خواهد داد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران
پیروز باد انقلاب آزادیخواهانه مردم ایران

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
٢٠ اردیبهشت ١٣٨٩ ٬ ١٠ مه ٢٠١٠

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: