20 June: Free Political Prisoners in Iran!, Free Political Prisoners, Human Rights, No IRI at UN, Not One More Execution, Protest Announcements

برای روز جهانی‌ حمایت از زندانیان سیاسی سال 2015 در 21 جون در واشنگتن دی سی‌‌‌ به ما بپیوندید

20june2012banner-redmod-smبه ما بپیوندید برای ابراز همبستگی خود با زندانیان سیاسی در ایران, برای ابرازمحکومیت رژیم جنایتکار اسلامی برای بازداشت ، شکنجه، تجاوز و اعدام زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان در ایران.

زمان: یکشنبه ٢١ ژوئن ٢٠١٥ ساعت دو بعد ظهر.
مکان: میدان دوپان، واشنگتن دی سی

مطالبات آکسیون ما به قرار زیر است:

ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هستیم;
ما خواهان توقف همه احکام اعدام فعلی، و توقف صدور چنین احکامی توسط سیستم قضایی اسلامی در ایران هستیم;
ما خواهان آن‌ هستیم که رژیم اسلامی ایران چه از نظر سیاسی و چه دیلوماتیک در سطح جهان منزوی گردد.

ما از مردم شریف جهان می‌ خواهیم که در بر افراشتن جهانی‌ خواسته آزادی فوری و بی‌ قید و شرط زندانیان سیاسی به ما بپیوندند.

این رویداد توسط ائتلاف برای روز جهانی‌ حمایت از زندانیان سیاسی در واشنگتن سازماندهی شده است که متشکل از سازمان های زیر است:

– اقدام برای دموکراسی و حقوق بشر در خاور میانه
– مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
– اتحاد چپ سوسیالیست
– میشن فری ایران
– اتحاد برای دمکراسی و عدالت در ایران

در زیر عکس تعداد کمی‌ از کسانی که بی‌ رحمانه و بناحق به عنوان زندانیان سیاسی در بازداشت نگهداری می‌شوند را ملاحظه می‌کنید:

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: