Solidarity with Workers

عوفي ماضی رييس كميته خدمات عمومي در عراق ، خطاب به همه سازمانهاي كارگري و انساندوست

[Arabic]

حمايت عوفی ماضي رییس کمیته خدمات عمومی در عراق از فراخوان شاهرخ زماني

عوفي ماضی رييس كميته خدمات عمومي در عراق طي نامه اي در ۵ نوامبر خطاب به همه سازمانهاي كارگري و انساندوست در سراسر جهان خواستار پیوستن وسیع به کمپین در حمایت از شاهرخ زماني و برای آزادی همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي در ايران شد. متن عربي، فارسي و انگليسي اين نامه ضميمه است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی، شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

freeshahrookh@gmail.com

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی-سرور کاردار

freepoliticalprisoners@googlemail.com

Mission Free Iran,Maria Rohaly, Ahmad Fatemi

missionfreeiran@gmail.com; http://missionfreeiran.org

۸ نوامبر ۲۰۱۲

***

پیام حمایت از رهبر کارگری شاهرخ زمانی

رهبر کارگری، شاهرخ زمانی را فورا آزاد کنید!

به همه آزادیخواهان!

به همه اتحادیه های کارگری در سراسر جهان!

این نامه را بعنوان یک فعال کارگری که در دوره دیکتاتوری در عراق مورد ستم و بی عدالتی واقع شده برای شما می نویسم. از تمام کسانی که این پیام مرا می خوانند تقاضای حمایت از فعال کارگری شاهرخ زمانی دارم. آقای زمانی در زندان های حاکمان ایران بازداشت است و تحت انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته. ایشان صرفا به این علت که یک فعال کارگری آزاد بود که با تفکر روحانیون مذهبی حاکم بر ایران که طبق قوانین قرون وسطی زندگی و حاکمیت می کنند موافق نبود به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

کارگران و برابری طلبان سراسر جهان! ما باید از این زندانی آزاد اندیش که بدلیل دفاع از آزادی تشکل برای همه کارگران در ایران مورد آزار قرار گرفته حمایت کنیم.

آزادیخواهان سراسر جهان، رهبران و فعالین جنبش کارگری، فعالین اجتماعی! از شما می خواهم از این کارگر حمایت کنید و به جمهوری اسلامی فشار بیاورید. از شما می خواهم، همانطورکه آقای زمانی در نامه اش خواسته، تلاش کنید که ایشان از زندان آزاد شود. از همه سازمانهای کارگری، از هر رشته و صنعتی، می خواهم که یک کمپین همبستگی بین المللی در برابر حاکمان ایران بر پا کنند. همچنین، همانطور که آقای زمانی در نامه اش درباره مبارزاتش و اتهامات واهی جمهوری اسلامی علیه خود توضیح داده، از این سازمانها می خواهم که با اعمال فشار و کاربرد نقش انساندوستانه خود از دولت ایران بخواهند که ایشان را آزاد کند، و حملات و عملکرد این حکومت علیه فعالین کارگری را افشا کنند.

مشخصا، از سازمان های زیر می خواهم که خواهان آزادی آقای زمانی شوند:

۱ـ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری

۲ـ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری عرب، آقای رجب معتوق

۳ـ سازمان جهانی کار

۴ـ سازمان حقوق بشر اتحادیه اروپا

۵ـ فدراسیون اتحادیه های کارگری ایران

۶ـ عفو بین الملل

۷ـ عفو بین الملل، بخش ایران

۸ـ مرکز و سازمان همبستگی کارگری (اروپا و خاورمیانه)

۹ـ فدراسیون بین المللی کارگران ساختمان، چوب و نقاش عرب

۱۰ـ فدراسیون بین المللی کارگران ساختمان (هلسینکی و فرانسه)

۱۱ـ فدراسیون اتحادیه های عمومی خدمات در خاورمیانه

زنده باد جنبش بین المللی اتحادیه های کارگری!

نه به سرکوب فعالیت کارگری!

آزادی برای شاهرخ زمانی و رفقایش!

عوفی ماضی

رییس کمیته خدمات عمومی در عراق

بغداد، ۵ نوامبر ۲۰۱۲

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: