Human Rights

جنبش اشغال ادمونتن کانادا ، خواهان آزادی شاهرخ زمانی‌

 

جنبش اشغال ادمونتون کانادا خواستار آزادی فوری شاهرخ زمانی و سایر زندانیان شد

حبیب بکتاش از همکاران “کمپین برای آزادی کارگران زندانی” در ادمونتون کانادا در مجمع عمومی ۳۰ اکتبر جنبش اشغال در ادمونتون کانادا در مورد شاهرخ زمانی و نامه او از زندان رجایی شهر صحبت کرد و خواهان حمایت کارگران از شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی شد. بدنبال این اقدام در سوم نوامبر از سوی این جنبش نامه ای اعتراضی به احمدی نژاد ارسال گردید که در آن ضمن اشاره به وضعیت شاهرخ در زندان، به حکم ۱۱ سال زندان وی و فشار بر روی و فعالین کارگری در زندان اعتراض گردیده و خواهان آزادی وی و دیگر کارگران زندانی، رضا شهابی، محمد جراحی، رسول بداغی و  عبدالرضا قنبری از زندان شدند.

متن ترجمه فارسي اين نامه را در زير ميخوانيد:

“۳ نوامبر ۲۰۱۲

آقای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد

خواست آزادی شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی

آقای شاهرخ زمانی عضو اتحادیه نقاشان تهران و عضو کمیته پیگیری تشکلهای کارگری یک فعال شناخته شده و محبوب است. او در ۵ ژوئن ۲۰۱۱ بدون هیچ اتهامی دستگیر شده و به مدت ۴۰ روز تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته است. او با اتهامات جعلی ای نظیر “تبلیغ علیه رژیم، و تشکیل گروه های سوسیالیستی” متهم شده و به ۱۱ سال زندان محکوم گردید. بدنبال این شاهرخ زمانی در معرض فشارهای بیشتری قرار گرفت، به بند زندانیان جنائی منتقل شد و توسط برخی زندانیان جنایی هرروز مورد ضرب و شتم و فشار قرار گرفت. او و شماری از زندانیان سیاسی دیگر از حق هواخوری، و مرخصی محروم شده اند. ما مطلع شده ایم که تعداد زیادی از دیگر کارگران و فعالین اجتماعی نیز با اتهامات بی پایه ای نظیر همین ها متهم شده اند و در شرایط غیر انسانی مشابه آقای زمانی قرار دارند. از جمله:

– رضا شهابی عضو کمیته اجرایی سنديكاي اتوبوسرانی تهران و حومه

– محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیه پیگیری تشکلهای کارگری

– رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان

– عبدالرضا قنبری معلمی که در سال ۲۰۰۹ (۸۸ شمسی) دستگیر شد و خطر اعدام بالای سر او قرار دارد

جنبش اشغال ادمونتون که مبارزه ۹۹ درصدی ها علیه بی عدالتی، نابرابری، و ستم را نمایندگی میکند، شدیدا به رفتار غیر انسانی با کارگران و زندانیان در ایران اعتراض میکند. ما معتقدریم که حق تجمع، تشکل، اعتراض و اعتصاب از حقوق بسیار پایه ای و انسانی همه کارگران و فعالین اجتماعی است. ما قویا از مبارزه کارگران و مردم ایران برای آزادی، برابری و زندگی انسانی حمایت و پشتیبانی میکنیم. ما خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و سایر زندانیان سیاسی هستیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی، شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

freeshahrookh@gmail.com

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی-سرور کاردار

freepoliticalprisoners@googlemail.com

Mission Free Iran,Maria Rohali and Ahmad Fatemi

missionfreeiran@gmail.com; http://missionfreeiran.org

۵ نوامبر ۲۰۱۲

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: