Solidarity with Workers

برای آزادی شاهرخ زمانی : نامه رئیس شوراي اتحاديه كارگران ونكور به احمدی نژاد

نامه رئیس شوراي اتحاديه كارگران ونكور به احمدی نژاد

برای آزادی شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی

بدنبال فراخوان ما به کمپینی جهانی در پاسخ به نامه شاهرخ زماني از فعالین کارگری سرشناس از زندان و خواست آزادی فوری او و همه کارگران زندانی و نیز بدنبال تلاشهای مسعود ارژنگ از همكاران “كمپين براي آزادي كارگران زنداني” و عضو شوراي اتحاديه كارگران ونكور و حومه، از سوي خانم جوی هارتمن رئیس اين اتحاديه نامه اي اعتراضي در محكوميت فشار بر روي شاهرخ زماني و فعالين كارگري در ايران و با خواست آزادي همه كارگران زنداني، خطاب به احمدي نژآد ارسال شده است. در بخشی از این نامه آمده است:

“یک بار دیگر مجبورم به شما تاکید کنم که حقوق بشر در ایران باید مورد احترام قرار گیرد. حکومت شما نمیتواند همچنان به بی توجهی به فراخوانهای بین المللی برای توقف دستگیریها، زندان کردن، و شکنجه فعالین کارگری ادامه دهد.” در خاتمه نیز در نامه چنین آمده است:

” از طرف 60 هزار کارگر عضو شورای کارگری ونکوور و حومه از شما میخواهم که این کارگران را فورا از زندان آزاد کنید، و اقدامات جدی ای برای تضمین اینکه حقوق کارگران برای تشکیل سازمان و اتحادیه و عضویت در اتحادیه ها تضمین شود انجام دهید. “

متن اصلي  و ترجمه فارسي اين نامه ضميمه است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی، شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

freeshahrookh@gmail.com

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی-سرور کاردار

freepoliticalprisoners@googlemail.com

Mission Free Iran,Ahmad Fatemi

missionfreeiran@gmail.com; http://missionfreeiran.org

۳ نوامبر ۲۰۱۲

ضميمه:

رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد

آقای شاهرخ زمانی عضو اتحادیه نقاشان تهران یک فعال کارگری شناخته شده و محبوب است. او به تاریخ 5 ژوئن 2011 بدون هیچ اتهامی دستگیر شد و به مدت چهل روز زیر فشار و شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفت. او سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شد و توسط شاخه یک دادگاه انقلاب اسلامی به “اشاعه تبلیغات علیه رژیم و تشکیل گروه سوسیالیستی” متهم گردید. فعالیت واقعی او دفاع از حقوق کارگران و تشکیل اتحادیه بوده است. آقای زمانی بر اساس همان اتهامات ساختگی به 11 سال زندان محکوم شد. او اکنون در زندان مشهور رجائی شهر نگهداری میشود. آقای زمانی طی مدت زندانش مدام زیر شکنجه و خشونت قرار داشته است. این شرایط منحصر به فرد نیست. برعکس، رفتاری که با شاهرخ زمانی صورت گرفته بنا به گزارشها همان رفتاری است که با سایر زندانیان سیاسی و فعالین کارگری در ایران صورت میگیرد.

دیگر زندانیان سیاسی عبارتند از:

– رضا شهابی عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران اتوبوسرانی تهران

– محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری تشکلهای آزاد کارگری

– رسول بداغی از سندیکای معلمان

– عبدالرضا قنبری معلمی که در سال ۲۰۰۹ دستگیر شد و تهدید مرگ بالای سر او قرار دارد

از طرف ۶۰ هزار کارگر عضو شورای کارگری ونکوور و حومه از شما میخواهم که این کارگران را فورا از زندان آزاد کنید، و اقدامات جدی ای برای تضمین اینکه حقوق کارگران برای تشکیل سازمان و اتحادیه و عضویت در اتحادیه ها تضمین شود انجام دهید.

با احترام

خانم جوی هارتمن

رئیس شوراي اتحاديه كارگران ونكور

تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۲

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: