Event Reports

استکهلم: تظاهرات بر علیه مشروعیت رژیم اعدام و انتخابات مجلس چاقوکشان حزب‌الله

Arian Mir-zolfaghari represented our organization and read our announcement. We in this announcement denounced the parliament of the Islamic murderers and pickpockets election and called on the Iranian people to overthrew the Islamic regime in it entirety. This event was closely watched by the Swedish police as well as Islamic agents from the Embassy and outside.

در تاریخ ۳ مارس ۲۰۱۲ به فراخوان سازمانهای اپوزیسیون ایرانی در اعتراض به کلیت رژیم اسلامی ، در اعتراض به جنایات این رژیم و در محکومیت انتخابات مجلس چاقوکش‌های حزب‌اللهی تظاهراتی در استکهلم ، در مقابل سفارت تروریست‌های اسلامی برگزار شد. در این تظاهرات تعداد زیادی از اعضا و فعالین سازمان‌های سیاسی و صنفی مختلف و ایرانیان مبارز ساکن استکهلم شرکت کردند و طی آان سخن رانی‌‌های پرشوری از سوی نمایندگان سازمان‌های مختلف ایراد شد.آقای آرین میر ذوالفقاری از فعالین سازمان ما، و عضو تیم تبلیغ “ایران آزاد” به نمایندگی از سوی سازمان متن بیانیّه سازمان در ارتباط با انتخابات مسخره مجلس دزدان و قاتلان را قرائت کرد.

لازم به توضیح است که پلیس سوئد که مطابق قانون حق جلوگیری از تظاهرات غیر خشونت آمیز ما بر علیه مافیای اسلامی را ندارد،در وحشت از تصرف سفارت تروریست‌ها توسط فعالین سیاسی، نیروی زیادی را برای قوت قالب دادن به چاقوکش‌های اسلامی بسیج می‌کند.

ما به سهم خود تلاش می‌کنیم که این تظاهرات به پدیده‌ای روزمره تبدیل شده و تا سرنگونی رژیم ادامه پیدا کند.

متن بیانیه “ایران آزاد”

بیانیه  سازمان “برای ایرانی آزاد” ‌ام اف آی

به مناسبت تظاهرات اعتراضی به مضحکه انتخاباتی

دوستان خوشحال هستم که به نمایندگی از سوی سازمانمان، میشن فری ایران در جمع شما  حضور دارم. ما امیدواریم و به سهم خود میکوشیم  که این اجتماعات مرتبا تکرار شوند. امیدواریم و به سهم خودمان تلاش می‌کنیم که این اعتراضات با هماهنگی بیشتر، گسترده تر و پر قدرت تر سازمان یابند. امیدواریم که  این محل، این ساختمان که به مردم ما تعلق دارد به محلی، میعاد گاهی‌، مرکزی شناخته شده و همگانی برای نمایش تداوم مبارزه میلیونها ایرانی بیزار از رژیم اسلامی و تشنه آزادی گردد. ما یقین داریم که آن روز دور نخواهد بود که ما، همه ما که در این جا حضور داریم سربلند و با افتخار از دروازه‌های سفارت اشغال شده مردممان عبور کرده و آزادی ، بهار ایران را در حیات خانه مردممان ، سفارت خودمان  در سوئد جشن خواهیم گرفت. ما به این باور داریم.

دوستان! ما در شرایط بسیار حساسی در این جا گرد آمده ایم.

امروز، چاقوکشان و لات و لوط‌های رژیم یک مضحکه انتخاباتی تازه برگزار میکنند. ماهیت این خیمه شب بازی‌های تهوع آور  بر هیچ بنی‌ بشری پوشیده نیست؛ علیرغم این هم رژیم می‌کوشد با تطمیع و تهدید و زور مردم را در مقابل کثافت خانه‌های بسیج به صف کند و از آنها خوراک تبلیغ بسازد و هم اپوزسیون درون رژیمی و بسیاری بیرون آن مردم را به سکوت و حتی بیشرمانه با پزی رادیکال به خانه نشینی ترغیب میکنند. اینان همان هایی هستند که در اوج تظاهرات ۸۸ فراخوان سکوت میدادند. اینان همان هایی هستند که اینک یا به روی استحاله درونی‌ رژیم حساب باز کرده‌اند و یا به امامزاده رژیم چنجی دخیل بسته و در انتظار سناریوی تغییر از بالا هستند.

در شرایطی که رژیم چاقوکشان از همیشه منفور تر و بی‌ افق تر است، در شرایطی که فقر و گرسنگی بیداد می‌کند، در شرایطی که جنگ طلبان، جمهوری اسلامی و اسرأیل و آمریکا و عمله اکره‌های اروپایی و منطقه‌ای آن جنگ و قتل عام مردم ایران و منطقه، میلیتاریزم و نا امنی‌  را وجه الزمان معاملات و مصالحات خود کرده اند،اما در عین حال در شرایطی که تودهٔ‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران، زن و مرد، جوان و پیر با اعتصابات روزمره ، با مبارزه شکل یابنده و در حال گسترش اعتلای نوین در مبارزه مردممان بر علیه نکبت اسلامی را نوید میدهند. ما یک بار دیگر در اینجا تکرار می‌کنیم: نه‌ به جنگ؛ نه‌ به گرسنگی و فقر و محاصره اقتصادی؛ تنها راه رهایی قیام تودهٔ‌های مردم کارگر و زحمتکش ، سرنگونی قهر آمیز رژیم اسلامی و برقراری دموکراسی تودهٔ ای، حکومت مستقیم مردم از طریق شوراهای محله، کارخانه  و محل کار است.  

در برابر آنان که با تهدید و فشار مردم را به پای صندوق‌های نکبت فرا میخوانند؛ در برابر آنان که مردم را به سکوت و خزیدن به کنج خانه‌ها فرا میخوانند ،در برابر آنان که بر روی حمله نظامی و تغییر نظام از بالای سر مردم حساب باز کرده اند و در انتظار قتل عام مردم ایران شمارش معکوس آغاز کرده اند،   ما منادیان انقلابیم. این رژیم را با صندوق‌های رای آن، با جناح‌های سبز و سیاهش، با فرهنگ کثافتش و با فقر و فلاکت همزادش باید به نیروی زنان و مردان انقلاب به زیر کشید.

زنده باد انقلاب

مرگ بر جمهوری اسلامی

This slideshow requires JavaScript.

Discussion

One thought on “استکهلم: تظاهرات بر علیه مشروعیت رژیم اعدام و انتخابات مجلس چاقوکشان حزب‌الله

  1. This bloody Iranian government must be overthrew soon with the parliament of Islamic murders.

    Posted by Elise Lenort | March 11, 2012, 1:34 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: