Human Rights, Solidarity with Refugees

کلّ این کار ۳۰ ثانیه هم طول نمیکشد اما میتواند حسین را از دیپورت نجات دهد.

دوستان، همرزمان، انسانهای آزاده، آزادیخواهان.

مبارزه مردم ما ، چه زن و چه مرد و چه پیر و چه جوان چه در خیابانها و چه در محل کار با چاقوکشان بیت ولایت امری است روزمره. این روزمره گی‌‌ به تابع خود و در شرایط امنیتی ایران مخفی‌ شدن، فرار به خارج مرز و پناهندگی را با خود به همراه می‌آورد. حق پناهندگی و تحمیل این حق جهانشمول به کشور‌های امضا کننده منشور ۱۹۵۱ و متمم‌های آن کار ساده‌ای نبوده و در شرایط بحران اقتصادی کنونی از پیش هم دشوار تر شده است. دولت‌های غربی حد اکثر تلاش خود را میکنند که پناهجویان را به کشور‌هایشان باز گردانند و در این تلاش بارها و بکرات قانون شکنی میکنند. ایتالیا هفته پیش در دادگاه اروپا محکوم شد و سوئد بارها به دلیل نقض معاهدات خود محکوم شده است.

در سال گذشته ما مانع چندین دیپورت شدیم. دولت سوئد شکست سال گذشته را امسال می‌‌خواهد تلافی کند و در این راه حتی برای جلوگیری از تظاهرات دست به حقه بازی‌ها و تقلب‌های از طراز احمدی نژادی و غافلگیر کردن وکلا و فعال عرصه دفاع از حق پناهندگی زده است. این برخورد‌های غیر انسانی‌ را از هیچ قدرتمداری نباید پذیرفت. حق کسی‌ را باید افشا کرد و از حق باید دفاع کرد. حق پناهندگی یکی‌ از ضامن‌های ادامه مبارزه روزمره بر علیه ولایت خامنه‌ای و حکومت اسلامی است. برای حفظ این ضمان و دفاع از همسنگرانی که ناچار از ترک عزیزان و خانواده شده اند و اینک در شرف بازگشت اجباری و به زور قول و زنجیر به رژیم اعدام و شکنجه هستند به ما کمک کنید. لطف کنید و نامه زیر را به وزیر مهاجرت سوئد ارسال کنید. کار بسیار سادهی است و ۳۰ ثانیه بیشتر طول نمیکشد. به روی دکمه آبی‌ آقای وزیر و سکرتر ایشان جداگانه کلیک کنید. در سطر سابجکت یا موضوع اسامی و شماره کیس‌های عزیزان را بچسبانید. در محل موضوع متن نامه را بچسبانید. امضا کنید و ایمیل خودتان را بنویسید. بفرستید. همین. آقای وزیر طبق قانون باید این نامه را باز کند

Hossein Jafar Ali Jasbi was born on 22 September 1972 to a family  among the tens of thousands of families that have suffered in the hands of the “men of God” and their gallows in Evin and other slaughterhouses. By the time he was 10 years old, Hossein had lost his beloved older sister Mehri, age 27, and a brother Reza, age 25; they were among those tens of thousands executed in the 1980s.

Hossein’s father, who wasn’t even politically active, was put behind bars like the hundreds of mothers, fathers, and relatives who have been arrested, jailed tortured, forced to confess to activities that they had nothing to do with, and then even put on “trial” in Islamic “courts” and sentenced to years-long imprisonment or – as in so many cases – even executed. Hosein’s father not only lost 2 children to the gallows of the keeper of Evin, but spent many years in that hell too. He was released only in 1989.

It might be naïve, but we Iranians have never been entirely pessimistic about political support from the international community for our ideals of freedom, democracy, gender equality, and other progressive demands. Hossein worked towards these progressive ideals too, beginning his activities at a very early age. Influenced by the unbearable loss of two siblings, he became a link between the gallows and the outside world. In connection with Fadaeyin Minority, he contacted the families of political prisoners, collected information from the other side of “the gate,” and sent it to international and national humanitarian organizations.

It is notable that Fadaeyin Minority, unlike the ultra right-wing of the Fadaeyin, called for overthrow of the Islamic regime and participated in the armed struggle in Kurdistan against the forces of occupation. Many of members of this organization died in action or were executed as “non-negotiable examples of Mohareb against God.”

It is sad that sacrifices made by activists like Hossein, and the high price they paid for doing this life-saving work, did not lead to the reaction that we Iranians expected from the international community. Nevertheless, Hossein and many like him are the reason that today Geoffrey Robertson, QC, and UN war crimes judge, can give a detailed account and legal analysis of one of the most horrifying crimes against humanity since the second world war, the Prison Massacres of the 1980s in Iran (http://www.iranrights.org/english/attachments/doc_1115.pdf).

Hossein was an active participant in the 2009 post-election uprising in Iran. After the arrest of a number of his comrades, he knew that it was only a matter of time before regime authorities came for him. Hossein was compelled to escape Iran in search of security; he chose Sweden as his country of safe haven.

In addition to the contributions made by Hossein in the struggle against the Islamic Republic inside Iran, he has also been very active in speaking out against the regime, particularly on radio programs known to be run by opposition activists. He has given interviews with Hambastegi Radio, Chakavak Radio, Hamsafar Radio, Omid Iran Radio, Radio Ava, and Radio Shahrvand; .wav file recordings of nearly a dozen interviews are available on request.

There is no question that Hossein, a politically active member of a family targeted for political executions by the Islamic Republic in Iran, will be detained, tortured, and possibly executed like his siblings. Yet the Swedish government has scheduled his deportation to Iran for 6 March 2012. We will not allow Hossein to suffer the same fate as his brother & sister. It is up to us to do all in our power to stop this crime.

عزیزان!

حسین هم مانند هزاران جوان دیگر ایرانی‌ با نفرت از رژیم تجاوز و زندان و اعدام و حجاب و با خواست سرنگونی حکومت قانون شرع ؛ حسین با خواست آزادی به خیابان آمده بود. حسین که ۲ خواهر و برادر عزیزش را هم کفتاران خمینی اعدام کرده اند چه پیش از انتخابات ۸۸ و چه بعد از آن دست از فعالیت بر علیه این جانوران بر نداشت. حسین را که اینک به سوئد پناهنده شده است می‌‌خواهند به جمهوری اسلامی دیپورت کنند. ما از تمامی انسان‌های شریف چه ایرانی و چه غیر ایرانی می‌‌خواهیم که با ارسال نامه‌ای که ما در این پست رو به وزیر مهاجرت سوئد منتشر کردهیم به این اقدام دولت سوئد اعتراض کنند.

TAKE ACTION: A sample letter is provided below. Please act URGENTLY as there are only hours until Hossein’s deportation, set for TODAY, 6 March 2012.

SAMPLE LETTER:

لطفا نامه زیر را کپی کرده و پس از امضا و گذاردن تاریخ با کلیک کردن روی نام و آدرس  آقای وزیر و سکرتر وی که به رنگ آبی‌ در این جان لینک شده اند آن نامه اعتراضی را در پست اینترنتی ایشان بچسبانید. کلّ این کار ۳۰ ثانیه هم طول نمیکشد اما میتواند حسین را از دیپورت نجات دهد.

Please urgently copy/paste this or your own version & add your own signature to the webforms for contacting Tobias Billström, Swedish Minister for Migration and Asylum Policy and his Press Secretary Linda Norberg.

Paste into SUBJECT line: Stop the Deportation of Jasbi, Balsi, Esfahani, and All Political Refugees to Iran!

Paste into TEXT BOX:
Open Letter to Tobias Billström, Swedish Minister for Migration and Asylum Policy, Regarding the Illegal Refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi (case #11.421.539)

To Tobias Billström, Minister for Migration and Asylum Policy, Sweden:

I am writing to you to demand an immediate halt to the deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, an Iranian asylum-seeker who has sought refuge in Sweden from persecution by the Islamic Republic of Iran (case no. 11.421.539). Hossein should be immediately released from detention and granted political asylum as is his right under international law.

1) Hossein Jafar Ali Jasbi has been visibly active organizing against the regime both inside Iran with his political party, Fedaeyin Minority, and as an activist during the 2009 post-election protests, as well as in Sweden as an individual activist speaking in broadcast forums against the regime. Anti-regime activists are usually charged by the Islamic Republic with “propagating against the regime” and “moharebeh,” which carries the death sentence in Iran. The case of Mohammad Amin Valian – sentenced to death for participating in the 2009 post-election protests (not to mention the thousands killed and raped in regime prisons during that period) underscores the threat to Hossein’s life (see: http://www.iranhumanrights.org/2010/02/valian-student-sentenced-to-death). It is obviously illegal under international law to return such an anti-regime political activist to Iran.

Notably, Hossein’s sister & brother were executed by the regime. Hossein’s non-politically-active father was detained for years on no charge by the same regime. It is obvious that his family has been targeted for state-sponsored violence, and it is based on a reasonable fear of persecution that Hossein fled for his life to Sweden, seeking asylum, which is his right. Yet the Swedish government has decided to detain him in preparation for an illegal refoulement on 6 March 2012. I do not accept this.

2) The Islamic Republic considers all Iranian political asylum-seekers to be criminals, deeming their quest for asylum as propagating against the regime. The Islamic Republic has on several occasions declared and applied its intent to prosecute returned political asylum-seekers, on the basis of Article 7 of the Islamic Republic’s Penal Code. Rahim Rostami, a teenaged Kurdish asylum-seeker returned to Iran by Norway and immediately imprisoned is only one such example. Hossein Jafar Ali Jasbi has sought political asylum and therefore, under the Islamic Republic, is subject to prosecution by the regime.

3) The Migration Office’s own Director for Legal Affairs “concludes that the Iranian regime has both a strong desire and the ability to monitor its citizens in Sweden.” Hossein Jasbi’s anti-regime views have been widely disseminated via numerous different radio stations and broadcasts, including broadcasts by known opposition radio stations. Under the Migration Office’s own admission, the Islamic Republic’s monitoring of activists has required a change in policy with regard to asylum-seekers who are active against the regime while in Sweden. Both the Swedish government’s own policies and Article 94 of international refugee law (“sur place”) require that Hossein Jasbi be granted asylum in Sweden.

4) It is illegal under international law for any country including Sweden to deport a person who has a legitimate fear of persecution in their home country. It is therefore undeniably illegal under the same international law for the Swedish government to participate in the crime of deporting Hossein Jafar Ali Jasbi to Iran, where he will be detained, tortured, and likely executed if he is returned to the blood-soaked hands of the Islamic Republic.

Nevertheless, the Swedish government has repeatedly violated the rights of asylum-seekers. On September 3, 2010, in the case of R. c. v. Sweden (application no. 41827/07), the European Court of Human Rights in Strasbourg found that deporting an Iranian dissident to Iran would be a violation by the Swedish authorities of Article 3 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

Despite this finding, the Swedish government continues to illegally attempt to deport Iranian activists like Navid Mirpourzadih, Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, Mehdi Maleki, Keivan Soufastaei, and others, all of whom are clearly and undeniably at risk not only of detention and torture by the Islamic Republic of Iran, but at unquestionable risk of execution.

We demand an urgent, immediate halt to Sweden’s intended illegal refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi, who is at clear risk of execution if returned to the Islamic Republic. We also demand the immediate release of Ali Azari Balsi (case #11 420529), an Iranian political activist detained in Sweden awaiting illegal deportation to Iran, and Mohammadreza Hamedian Esfahani (case #11 08445011), Christian convert facing 10 years in jail and 75 lashes should he be illegally returned to the hands of the Islamic Republic of Iran.

Given the the Migration Office’s blatant, repeated violations of international law regarding refugee rights, risking the lives of Iranian and other asylum-seekers, we demand that Sweden must not only immediately halt the illegal deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, but must immediately cease all deportations to Iran.

Discussion

47 thoughts on “کلّ این کار ۳۰ ثانیه هم طول نمیکشد اما میتواند حسین را از دیپورت نجات دهد.

 1. aste into SUBJECT line: Stop the Deportation of Jasbi, Balsi, Esfahani, and All Political Refugees to Iran!

  Paste into TEXT BOX:
  Open Letter to Tobias Billström, Swedish Minister for Migration and Asylum Policy, Regarding the Illegal Refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi (case #11.421.539)

  To Tobias Billström, Minister for Migration and Asylum Policy, Sweden:

  I am writing to you to demand an immediate halt to the deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, an Iranian asylum-seeker who has sought refuge in Sweden from persecution by the Islamic Republic of Iran (case no. 11.421.539). Hossein should be immediately released from detention and granted political asylum as is his right under international law.

  1) Hossein Jafar Ali Jasbi has been visibly active organizing against the regime both inside Iran with his political party, Fedaeyin Minority, and as an activist during the 2009 post-election protests, as well as in Sweden as an individual activist speaking in broadcast forums against the regime. Anti-regime activists are usually charged by the Islamic Republic with “propagating against the regime” and “moharebeh,” which carries the death sentence in Iran. The case of Mohammad Amin Valian – sentenced to death for participating in the 2009 post-election protests (not to mention the thousands killed and raped in regime prisons during that period) underscores the threat to Hossein’s life (see: http://www.iranhumanrights.org/2010/02/valian-student-sentenced-to-death). It is obviously illegal under international law to return such an anti-regime political activist to Iran.

  Notably, Hossein’s sister & brother were executed by the regime. Hossein’s non-politically-active father was detained for years on no charge by the same regime. It is obvious that his family has been targeted for state-sponsored violence, and it is based on a reasonable fear of persecution that Hossein fled for his life to Sweden, seeking asylum, which is his right. Yet the Swedish government has decided to detain him in preparation for an illegal refoulement on 6 March 2012. I do not accept this.

  2) The Islamic Republic considers all Iranian political asylum-seekers to be criminals, deeming their quest for asylum as propagating against the regime. The Islamic Republic has on several occasions declared and applied its intent to prosecute returned political asylum-seekers, on the basis of Article 7 of the Islamic Republic’s Penal Code. Rahim Rostami, a teenaged Kurdish asylum-seeker returned to Iran by Norway and immediately imprisoned is only one such example. Hossein Jafar Ali Jasbi has sought political asylum and therefore, under the Islamic Republic, is subject to prosecution by the regime.

  3) The Migration Office’s own Director for Legal Affairs “concludes that the Iranian regime has both a strong desire and the ability to monitor its citizens in Sweden.” Hossein Jasbi’s anti-regime views have been widely disseminated via numerous different radio stations and broadcasts, including broadcasts by known opposition radio stations. Under the Migration Office’s own admission, the Islamic Republic’s monitoring of activists has required a change in policy with regard to asylum-seekers who are active against the regime while in Sweden. Both the Swedish government’s own policies and Article 94 of international refugee law (“sur place”) require that Hossein Jasbi be granted asylum in Sweden.

  4) It is illegal under international law for any country including Sweden to deport a person who has a legitimate fear of persecution in their home country. It is therefore undeniably illegal under the same international law for the Swedish government to participate in the crime of deporting Hossein Jafar Ali Jasbi to Iran, where he will be detained, tortured, and likely executed if he is returned to the blood-soaked hands of the Islamic Republic.

  Nevertheless, the Swedish government has repeatedly violated the rights of asylum-seekers. On September 3, 2010, in the case of R. c. v. Sweden (application no. 41827/07), the European Court of Human Rights in Strasbourg found that deporting an Iranian dissident to Iran would be a violation by the Swedish authorities of Article 3 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

  Despite this finding, the Swedish government continues to illegally attempt to deport Iranian activists like Navid Mirpourzadih, Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, Mehdi Maleki, Keivan Soufastaei, and others, all of whom are clearly and undeniably at risk not only of detention and torture by the Islamic Republic of Iran, but at unquestionable risk of execution.

  We demand an urgent, immediate halt to Sweden’s intended illegal refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi, who is at clear risk of execution if returned to the Islamic Republic. We also demand the immediate release of Ali Azari Balsi (case #11 420529), an Iranian political activist detained in Sweden awaiting illegal deportation to Iran, and Mohammadreza Hamedian Esfahani (case #11 08445011), Christian convert facing 10 years in jail and 75 lashes should he be illegally returned to the hands of the Islamic Republic of Iran.

  Given the the Migration Office’s blatant, repeated violations of international law regarding refugee rights, risking the lives of Iranian and other asylum-seekers, we demand that Sweden must not only immediately halt the illegal deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, but must immediately cease all deportations to Iran.

  Posted by firoozeh | March 6, 2012, 3:48 am
 2. To Tobias Billström, Minister for Migration and Asylum Policy, Sweden:

  I am writing to you to demand an immediate halt to the deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, an Iranian asylum-seeker who has sought refuge in Sweden from persecution by the Islamic Republic of Iran (case no. 11.421.539). Hossein should be immediately released from detention and granted political asylum as is his right under international law.

  1) Hossein Jafar Ali Jasbi has been visibly active organizing against the regime both inside Iran with his political party, Fedaeyin Minority, and as an activist during the 2009 post-election protests, as well as in Sweden as an individual activist speaking in broadcast forums against the regime. Anti-regime activists are usually charged by the Islamic Republic with “propagating against the regime” and “moharebeh,” which carries the death sentence in Iran. The case of Mohammad Amin Valian – sentenced to death for participating in the 2009 post-election protests (not to mention the thousands killed and raped in regime prisons during that period) underscores the threat to Hossein’s life (see: http://www.iranhumanrights.org/2010/02/valian-student-sentenced-to-death). It is obviously illegal under international law to return such an anti-regime political activist to Iran.

  Notably, Hossein’s sister & brother were executed by the regime. Hossein’s non-politically-active father was detained for years on no charge by the same regime. It is obvious that his family has been targeted for state-sponsored violence, and it is based on a reasonable fear of persecution that Hossein fled for his life to Sweden, seeking asylum, which is his right. Yet the Swedish government has decided to detain him in preparation for an illegal refoulement on 6 March 2012. I do not accept this.

  2) The Islamic Republic considers all Iranian political asylum-seekers to be criminals, deeming their quest for asylum as propagating against the regime. The Islamic Republic has on several occasions declared and applied its intent to prosecute returned political asylum-seekers, on the basis of Article 7 of the Islamic Republic’s Penal Code. Rahim Rostami, a teenaged Kurdish asylum-seeker returned to Iran by Norway and immediately imprisoned is only one such example. Hossein Jafar Ali Jasbi has sought political asylum and therefore, under the Islamic Republic, is subject to prosecution by the regime.

  3) The Migration Office’s own Director for Legal Affairs “concludes that the Iranian regime has both a strong desire and the ability to monitor its citizens in Sweden.” Hossein Jasbi’s anti-regime views have been widely disseminated via numerous different radio stations and broadcasts, including broadcasts by known opposition radio stations. Under the Migration Office’s own admission, the Islamic Republic’s monitoring of activists has required a change in policy with regard to asylum-seekers who are active against the regime while in Sweden. Both the Swedish government’s own policies and Article 94 of international refugee law (“sur place”) require that Hossein Jasbi be granted asylum in Sweden.

  4) It is illegal under international law for any country including Sweden to deport a person who has a legitimate fear of persecution in their home country. It is therefore undeniably illegal under the same international law for the Swedish government to participate in the crime of deporting Hossein Jafar Ali Jasbi to Iran, where he will be detained, tortured, and likely executed if he is returned to the blood-soaked hands of the Islamic Republic.

  Nevertheless, the Swedish government has repeatedly violated the rights of asylum-seekers. On September 3, 2010, in the case of R. c. v. Sweden (application no. 41827/07), the European Court of Human Rights in Strasbourg found that deporting an Iranian dissident to Iran would be a violation by the Swedish authorities of Article 3 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

  Despite this finding, the Swedish government continues to illegally attempt to deport Iranian activists like Navid Mirpourzadih, Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, Mehdi Maleki, Keivan Soufastaei, and others, all of whom are clearly and undeniably at risk not only of detention and torture by the Islamic Republic of Iran, but at unquestionable risk of execution.

  We demand an urgent, immediate halt to Sweden’s intended illegal refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi, who is at clear risk of execution if returned to the Islamic Republic. We also demand the immediate release of Ali Azari Balsi (case #11 420529), an Iranian political activist detained in Sweden awaiting illegal deportation to Iran, and Mohammadreza Hamedian Esfahani (case #11 08445011), Christian convert facing 10 years in jail and 75 lashes should he be illegally returned to the hands of the Islamic Republic of Iran.

  Given the the Migration Office’s blatant, repeated violations of international law regarding refugee rights, risking the lives of Iranian and other asylum-seekers, we demand that Sweden must not only immediately halt the illegal deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, but must immediately cease all deportations to Iran.

  Posted by ali | March 6, 2012, 3:51 am
 3. March/06/2012

  Open Letter to Tobias Billström, Swedish Minister for Migration and Asylum Policy, Regarding the Illegal Refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi (case #11.421.539)

  To Tobias Billström, Minister for Migration and Asylum Policy, Sweden:

  I am writing to you to demand an immediate halt to the deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, an Iranian asylum-seeker who has sought refuge in Sweden from persecution by the Islamic Republic of Iran (case no. 11.421.539). Hossein should be immediately released from detention and granted political asylum as is his right under international law.

  1) Hossein Jafar Ali Jasbi has been visibly active organizing against the regime both inside Iran with his political party, Fedaeyin Minority, and as an activist during the 2009 post-election protests, as well as in Sweden as an individual activist speaking in broadcast forums against the regime. Anti-regime activists are usually charged by the Islamic Republic with “propagating against the regime” and “moharebeh,” which carries the death sentence in Iran. The case of Mohammad Amin Valian – sentenced to death for participating in the 2009 post-election protests (not to mention the thousands killed and raped in regime prisons during that period) underscores the threat to Hossein’s life (see: http://www.iranhumanrights.org/2010/02/valian-student-sentenced-to-death). It is obviously illegal under international law to return such an anti-regime political activist to Iran.

  Notably, Hossein’s sister & brother were executed by the regime. Hossein’s non-politically-active father was detained for years on no charge by the same regime. It is obvious that his family has been targeted for state-sponsored violence, and it is based on a reasonable fear of persecution that Hossein fled for his life to Sweden, seeking asylum, which is his right. Yet the Swedish government has decided to detain him in preparation for an illegal refoulement on 6 March 2012. I do not accept this.

  2) The Islamic Republic considers all Iranian political asylum-seekers to be criminals, deeming their quest for asylum as propagating against the regime. The Islamic Republic has on several occasions declared and applied its intent to prosecute returned political asylum-seekers, on the basis of Article 7 of the Islamic Republic’s Penal Code. Rahim Rostami, a teenaged Kurdish asylum-seeker returned to Iran by Norway and immediately imprisoned is only one such example. Hossein Jafar Ali Jasbi has sought political asylum and therefore, under the Islamic Republic, is subject to prosecution by the regime.

  3) The Migration Office’s own Director for Legal Affairs “concludes that the Iranian regime has both a strong desire and the ability to monitor its citizens in Sweden.” Hossein Jasbi’s anti-regime views have been widely disseminated via numerous different radio stations and broadcasts, including broadcasts by known opposition radio stations. Under the Migration Office’s own admission, the Islamic Republic’s monitoring of activists has required a change in policy with regard to asylum-seekers who are active against the regime while in Sweden. Both the Swedish government’s own policies and Article 94 of international refugee law (“sur place”) require that Hossein Jasbi be granted asylum in Sweden.

  4) It is illegal under international law for any country including Sweden to deport a person who has a legitimate fear of persecution in their home country. It is therefore undeniably illegal under the same international law for the Swedish government to participate in the crime of deporting Hossein Jafar Ali Jasbi to Iran, where he will be detained, tortured, and likely executed if he is returned to the blood-soaked hands of the Islamic Republic.

  Nevertheless, the Swedish government has repeatedly violated the rights of asylum-seekers. On September 3, 2010, in the case of R. c. v. Sweden (application no. 41827/07), the European Court of Human Rights in Strasbourg found that deporting an Iranian dissident to Iran would be a violation by the Swedish authorities of Article 3 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

  Despite this finding, the Swedish government continues to illegally attempt to deport Iranian activists like Navid Mirpourzadih, Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, Mehdi Maleki, Keivan Soufastaei, and others, all of whom are clearly and undeniably at risk not only of detention and torture by the Islamic Republic of Iran, but at unquestionable risk of execution.

  We demand an urgent, immediate halt to Sweden’s intended illegal refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi, who is at clear risk of execution if returned to the Islamic Republic. We also demand the immediate release of Ali Azari Balsi (case #11 420529), an Iranian political activist detained in Sweden awaiting illegal deportation to Iran, and Mohammadreza Hamedian Esfahani (case #11 08445011), Christian convert facing 10 years in jail and 75 lashes should he be illegally returned to the hands of the Islamic Republic of Iran.

  Given the the Migration Office’s blatant, repeated violations of international law regarding refugee rights, risking the lives of Iranian and other asylum-seekers, we demand that Sweden must not only immediately halt the illegal deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, but must immediately cease all deportations to Iran.

  Posted by azita | March 6, 2012, 4:54 am
 4. please do not put him in danger.His life will be in a very bad situation if you deport him.PLease please help him.

  Posted by mahtab | March 6, 2012, 5:16 am
 5. MONsieur le MInistre,pitie si’il vous plait.

  Posted by yalda | March 6, 2012, 5:20 am
 6. Stop the Deportation of Jasbi, Balsi, Esfahani, and All Political Refugees to Iran!
  Open Letter to Tobias Billström, Swedish Minister for Migration and Asylum Policy, Regarding the Illegal Refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi (case #11.421.539)

  To Tobias Billström, Minister for Migration and Asylum Policy, Sweden:

  I am writing to you to demand an immediate halt to the deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, an Iranian asylum-seeker who has sought refuge in Sweden from persecution by the Islamic Republic of Iran (case no. 11.421.539). Hossein should be immediately released from detention and granted political asylum as is his right under international law.

  1) Hossein Jafar Ali Jasbi has been visibly active organizing against the regime both inside Iran with his political party, Fedaeyin Minority, and as an activist during the 2009 post-election protests, as well as in Sweden as an individual activist speaking in broadcast forums against the regime. Anti-regime activists are usually charged by the Islamic Republic with “propagating against the regime” and “moharebeh,” which carries the death sentence in Iran. The case of Mohammad Amin Valian – sentenced to death for participating in the 2009 post-election protests (not to mention the thousands killed and raped in regime prisons during that period) underscores the threat to Hossein’s life (see: http://www.iranhumanrights.org/2010/02/valian-student-sentenced-to-death). It is obviously illegal under international law to return such an anti-regime political activist to Iran.

  Notably, Hossein’s sister & brother were executed by the regime. Hossein’s non-politically-active father was detained for years on no charge by the same regime. It is obvious that his family has been targeted for state-sponsored violence, and it is based on a reasonable fear of persecution that Hossein fled for his life to Sweden, seeking asylum, which is his right. Yet the Swedish government has decided to detain him in preparation for an illegal refoulement on 6 March 2012. I do not accept this.

  2) The Islamic Republic considers all Iranian political asylum-seekers to be criminals, deeming their quest for asylum as propagating against the regime. The Islamic Republic has on several occasions declared and applied its intent to prosecute returned political asylum-seekers, on the basis of Article 7 of the Islamic Republic’s Penal Code. Rahim Rostami, a teenaged Kurdish asylum-seeker returned to Iran by Norway and immediately imprisoned is only one such example. Hossein Jafar Ali Jasbi has sought political asylum and therefore, under the Islamic Republic, is subject to prosecution by the regime.

  3) The Migration Office’s own Director for Legal Affairs “concludes that the Iranian regime has both a strong desire and the ability to monitor its citizens in Sweden.” Hossein Jasbi’s anti-regime views have been widely disseminated via numerous different radio stations and broadcasts, including broadcasts by known opposition radio stations. Under the Migration Office’s own admission, the Islamic Republic’s monitoring of activists has required a change in policy with regard to asylum-seekers who are active against the regime while in Sweden. Both the Swedish government’s own policies and Article 94 of international refugee law (“sur place”) require that Hossein Jasbi be granted asylum in Sweden.

  4) It is illegal under international law for any country including Sweden to deport a person who has a legitimate fear of persecution in their home country. It is therefore undeniably illegal under the same international law for the Swedish government to participate in the crime of deporting Hossein Jafar Ali Jasbi to Iran, where he will be detained, tortured, and likely executed if he is returned to the blood-soaked hands of the Islamic Republic.

  Nevertheless, the Swedish government has repeatedly violated the rights of asylum-seekers. On September 3, 2010, in the case of R. c. v. Sweden (application no. 41827/07), the European Court of Human Rights in Strasbourg found that deporting an Iranian dissident to Iran would be a violation by the Swedish authorities of Article 3 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

  Despite this finding, the Swedish government continues to illegally attempt to deport Iranian activists like Navid Mirpourzadih, Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, Mehdi Maleki, Keivan Soufastaei, and others, all of whom are clearly and undeniably at risk not only of detention and torture by the Islamic Republic of Iran, but at unquestionable risk of execution.

  We demand an urgent, immediate halt to Sweden’s intended illegal refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi, who is at clear risk of execution if returned to the Islamic Republic. We also demand the immediate release of Ali Azari Balsi (case #11 420529), an Iranian political activist detained in Sweden awaiting illegal deportation to Iran, and Mohammadreza Hamedian Esfahani (case #11 08445011), Christian convert facing 10 years in jail and 75 lashes should he be illegally returned to the hands of the Islamic Republic of Iran.

  Given the the Migration Office’s blatant, repeated violations of international law regarding refugee rights, risking the lives of Iranian and other asylum-seekers, we demand that Sweden must not only immediately halt the illegal deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, but must immediately cease all deportations to Iran.

  Posted by Mahdi | March 6, 2012, 7:04 am
 7. Paste into SUBJECT line: Stop the Deportation of Jasbi, Balsi, Esfahani, and All Political Refugees to Iran!

  Paste into TEXT BOX:
  Open Letter to Tobias Billström, Swedish Minister for Migration and Asylum Policy, Regarding the Illegal Refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi (case #11.421.539)

  To Tobias Billström, Minister for Migration and Asylum Policy, Sweden:

  I am writing to you to demand an immediate halt to the deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, an Iranian asylum-seeker who has sought refuge in Sweden from persecution by the Islamic Republic of Iran (case no. 11.421.539). Hossein should be immediately released from detention and granted political asylum as is his right under international law.

  1) Hossein Jafar Ali Jasbi has been visibly active organizing against the regime both inside Iran with his political party, Fedaeyin Minority, and as an activist during the 2009 post-election protests, as well as in Sweden as an individual activist speaking in broadcast forums against the regime. Anti-regime activists are usually charged by the Islamic Republic with “propagating against the regime” and “moharebeh,” which carries the death sentence in Iran. The case of Mohammad Amin Valian – sentenced to death for participating in the 2009 post-election protests (not to mention the thousands killed and raped in regime prisons during that period) underscores the threat to Hossein’s life (see: http://www.iranhumanrights.org/2010/02/valian-student-sentenced-to-death). It is obviously illegal under international law to return such an anti-regime political activist to Iran.

  Notably, Hossein’s sister & brother were executed by the regime. Hossein’s non-politically-active father was detained for years on no charge by the same regime. It is obvious that his family has been targeted for state-sponsored violence, and it is based on a reasonable fear of persecution that Hossein fled for his life to Sweden, seeking asylum, which is his right. Yet the Swedish government has decided to detain him in preparation for an illegal refoulement on 6 March 2012. I do not accept this.

  2) The Islamic Republic considers all Iranian political asylum-seekers to be criminals, deeming their quest for asylum as propagating against the regime. The Islamic Republic has on several occasions declared and applied its intent to prosecute returned political asylum-seekers, on the basis of Article 7 of the Islamic Republic’s Penal Code. Rahim Rostami, a teenaged Kurdish asylum-seeker returned to Iran by Norway and immediately imprisoned is only one such example. Hossein Jafar Ali Jasbi has sought political asylum and therefore, under the Islamic Republic, is subject to prosecution by the regime.

  3) The Migration Office’s own Director for Legal Affairs “concludes that the Iranian regime has both a strong desire and the ability to monitor its citizens in Sweden.” Hossein Jasbi’s anti-regime views have been widely disseminated via numerous different radio stations and broadcasts, including broadcasts by known opposition radio stations. Under the Migration Office’s own admission, the Islamic Republic’s monitoring of activists has required a change in policy with regard to asylum-seekers who are active against the regime while in Sweden. Both the Swedish government’s own policies and Article 94 of international refugee law (“sur place”) require that Hossein Jasbi be granted asylum in Sweden.

  4) It is illegal under international law for any country including Sweden to deport a person who has a legitimate fear of persecution in their home country. It is therefore undeniably illegal under the same international law for the Swedish government to participate in the crime of deporting Hossein Jafar Ali Jasbi to Iran, where he will be detained, tortured, and likely executed if he is returned to the blood-soaked hands of the Islamic Republic.

  Nevertheless, the Swedish government has repeatedly violated the rights of asylum-seekers. On September 3, 2010, in the case of R. c. v. Sweden (application no. 41827/07), the European Court of Human Rights in Strasbourg found that deporting an Iranian dissident to Iran would be a violation by the Swedish authorities of Article 3 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

  Despite this finding, the Swedish government continues to illegally attempt to deport Iranian activists like Navid Mirpourzadih, Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, Mehdi Maleki, Keivan Soufastaei, and others, all of whom are clearly and undeniably at risk not only of detention and torture by the Islamic Republic of Iran, but at unquestionable risk of execution.

  We demand an urgent, immediate halt to Sweden’s intended illegal refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi, who is at clear risk of execution if returned to the Islamic Republic. We also demand the immediate release of Ali Azari Balsi (case #11 420529), an Iranian political activist detained in Sweden awaiting illegal deportation to Iran, and Mohammadreza Hamedian Esfahani (case #11 08445011), Christian convert facing 10 years in jail and 75 lashes should he be illegally returned to the hands of the Islamic Republic of Iran.

  Given the the Migration Office’s blatant, repeated violations of international law regarding refugee rights, risking the lives of Iranian and other asylum-seekers, we demand that Sweden must not only immediately halt the illegal deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, but must immediately cease all deportations to Iran.
  Share this:

  Mehran Jarrah Layegh

  Posted by Mehran Jarrah Layegh | March 6, 2012, 8:23 am
 8. free Jasbi Nu Nu Nu,never diport to Iran.

  Posted by Maxim | March 6, 2012, 8:37 am
  • please do not deport Mr Jasbi NU Nu Nu to Iran. his life will be in danger.

   Posted by nasrin | March 6, 2012, 8:55 am
  • Paste into SUBJECT line: Stop the Deportation of Jasbi, Balsi, Esfahani, and All Political Refugees to Iran!

   Paste into TEXT BOX:
   Open Letter to Tobias Billström, Swedish Minister for Migration and Asylum Policy, Regarding the Illegal Refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi (case #11.421.539)

   To Tobias Billström, Minister for Migration and Asylum Policy, Sweden:

   I am writing to you to demand an immediate halt to the deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, an Iranian asylum-seeker who has sought refuge in Sweden from persecution by the Islamic Republic of Iran (case no. 11.421.539). Hossein should be immediately released from detention and granted political asylum as is his right under international law.

   1) Hossein Jafar Ali Jasbi has been visibly active organizing against the regime both inside Iran with his political party, Fedaeyin Minority, and as an activist during the 2009 post-election protests, as well as in Sweden as an individual activist speaking in broadcast forums against the regime. Anti-regime activists are usually charged by the Islamic Republic with “propagating against the regime” and “moharebeh,” which carries the death sentence in Iran. The case of Mohammad Amin Valian – sentenced to death for participating in the 2009 post-election protests (not to mention the thousands killed and raped in regime prisons during that period) underscores the threat to Hossein’s life (see: http://www.iranhumanrights.org/2010/02/valian-student-sentenced-to-death). It is obviously illegal under international law to return such an anti-regime political activist to Iran.

   Notably, Hossein’s sister & brother were executed by the regime. Hossein’s non-politically-active father was detained for years on no charge by the same regime. It is obvious that his family has been targeted for state-sponsored violence, and it is based on a reasonable fear of persecution that Hossein fled for his life to Sweden, seeking asylum, which is his right. Yet the Swedish government has decided to detain him in preparation for an illegal refoulement on 6 March 2012. I do not accept this.

   2) The Islamic Republic considers all Iranian political asylum-seekers to be criminals, deeming their quest for asylum as propagating against the regime. The Islamic Republic has on several occasions declared and applied its intent to prosecute returned political asylum-seekers, on the basis of Article 7 of the Islamic Republic’s Penal Code. Rahim Rostami, a teenaged Kurdish asylum-seeker returned to Iran by Norway and immediately imprisoned is only one such example. Hossein Jafar Ali Jasbi has sought political asylum and therefore, under the Islamic Republic, is subject to prosecution by the regime.

   3) The Migration Office’s own Director for Legal Affairs “concludes that the Iranian regime has both a strong desire and the ability to monitor its citizens in Sweden.” Hossein Jasbi’s anti-regime views have been widely disseminated via numerous different radio stations and broadcasts, including broadcasts by known opposition radio stations. Under the Migration Office’s own admission, the Islamic Republic’s monitoring of activists has required a change in policy with regard to asylum-seekers who are active against the regime while in Sweden. Both the Swedish government’s own policies and Article 94 of international refugee law (“sur place”) require that Hossein Jasbi be granted asylum in Sweden.

   4) It is illegal under international law for any country including Sweden to deport a person who has a legitimate fear of persecution in their home country. It is therefore undeniably illegal under the same international law for the Swedish government to participate in the crime of deporting Hossein Jafar Ali Jasbi to Iran, where he will be detained, tortured, and likely executed if he is returned to the blood-soaked hands of the Islamic Republic.

   Nevertheless, the Swedish government has repeatedly violated the rights of asylum-seekers. On September 3, 2010, in the case of R. c. v. Sweden (application no. 41827/07), the European Court of Human Rights in Strasbourg found that deporting an Iranian dissident to Iran would be a violation by the Swedish authorities of Article 3 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

   Despite this finding, the Swedish government continues to illegally attempt to deport Iranian activists like Navid Mirpourzadih, Sanan Ashrafi, Marzieh Kamangar, Mehdi Maleki, Keivan Soufastaei, and others, all of whom are clearly and undeniably at risk not only of detention and torture by the Islamic Republic of Iran, but at unquestionable risk of execution.

   We demand an urgent, immediate halt to Sweden’s intended illegal refoulement of Hossein Jafar Ali Jasbi, who is at clear risk of execution if returned to the Islamic Republic. We also demand the immediate release of Ali Azari Balsi (case #11 420529), an Iranian political activist detained in Sweden awaiting illegal deportation to Iran, and Mohammadreza Hamedian Esfahani (case #11 08445011), Christian convert facing 10 years in jail and 75 lashes should he be illegally returned to the hands of the Islamic Republic of Iran.

   Given the the Migration Office’s blatant, repeated violations of international law regarding refugee rights, risking the lives of Iranian and other asylum-seekers, we demand that Sweden must not only immediately halt the illegal deportation of Hossein Jafar Ali Jasbi, but must immediately cease all deportations to Iran.

   Posted by Jef Fredy | March 6, 2012, 10:38 am
 9. no deport to iran mr hossien

  Posted by kaveh ahangar | March 6, 2012, 8:55 am
 10. You cant even imagine what would happen to him if he gets back to Iran!! Please stop deporting him.

  Posted by Ramin | March 6, 2012, 9:00 am
 11. Please do not send him to his country there would be worse than hell for him.

  Posted by Majid | March 6, 2012, 9:02 am
 12. his life in danger your contry is asafe plaice to stay you should soport him

  Posted by kashani Monhsen | March 6, 2012, 9:07 am
 13. من کامنتی گذاشتم و خواستم که در روند اخراج دروغگوهایی که خود را پناهنده سیاسی جا می زنند تعجیل کنند. متن کامنتهایم به سوئدی و انگلیسی هستند و احتمالا تاثیرگذار خواهند بود.

  Posted by Amir | March 6, 2012, 9:21 am
 14. hosein

  Posted by shaan | March 6, 2012, 9:35 am
 15. please do not put him in danger.His life will be in a very bad situation if you deport him.PLease please help him.

  Posted by ahmad | March 6, 2012, 9:36 am
 16. Please help our refugees .

  Posted by Arya Irani | March 6, 2012, 9:36 am
 17. For sake of humanity and saving the life of a man who may face death sentence in Iran, we all need to get united and let the world know about it.

  Posted by Javad | March 6, 2012, 9:39 am
 18. Please, Please, Please don,t let him go to Iran

  Posted by ziba | March 6, 2012, 9:50 am
 19. His life will be in danger if he is deported

  Posted by farid kianmehr | March 6, 2012, 10:26 am
 20. Don’t deport him please

  Posted by Rah nik | March 6, 2012, 10:55 am
 21. hossin jafar ali ra diport nakonid

  Posted by maryam hedayati | March 6, 2012, 11:06 am
 22. Do not diport him( signed UNHCO)

  Posted by Damon | March 6, 2012, 11:35 am
 23. stopp deport av Iranske flyktninger

  Posted by Manizhe Azhdarzadeh | March 6, 2012, 12:06 pm
 24. Free him

  Posted by Ghazaleh | March 6, 2012, 1:12 pm
 25. Stop deporting Iranian people like Hossein Jafar Ali to Iran .

  Posted by nakisa | March 6, 2012, 7:52 pm
 26. with name of human rights and for sake of God and humanity STOP DEPORT IRANAIN asylum seekers to hell of I.R.IRAN

  Posted by Ahmad | March 7, 2012, 1:33 pm
 27. Free Iran!

  Posted by Zhila | March 7, 2012, 2:30 pm
 28. help

  Posted by ali | March 7, 2012, 2:42 pm
 29. Please stop deporting this young man, Your country is a free-democratic country known for its value towards human all over the history, This man has taken refuge in your home, and a country known for its grate respect for humanity and safe as paradice becuase of thiere competent rulers will think twice before sending back this young person. Please stop and help him. thanks

  Posted by Ali Azadi | March 7, 2012, 2:56 pm
 30. Please stop deporting this young man, Your country is a free-democratic country known for its value towards human all over the history, This man has taken refuge in your home, and a country known for its grate respect for humanity and safe as paradice becuase of thiere competent rulers will think twice before sending back this young person. Please stop and help him. thanks

  Posted by madi | March 7, 2012, 3:31 pm
 31. Please do not deportation Hussein.

  Posted by Pirani | March 7, 2012, 3:48 pm
 32. Vänligen rapportera inte Hussein.

  Posted by mahrokh bahari | March 7, 2012, 6:50 pm
 33. Please don’t send him back! They will kill him! Pleaseeeee

  Posted by FHE | March 8, 2012, 6:58 pm
 34. Free Iran and help people to change regime in Iran.

  Posted by free | March 8, 2012, 7:19 pm
 35. Please stop deporting

  Posted by hersh | March 8, 2012, 7:59 pm
 36. Please stop deporting this young man, Your country is a free-democratic country known for its value towards human all over the history, This man has taken refuge in your home, and a country known for its grate respect for humanity and safe as paradice becuase of thiere competent rulers will think twice before sending back this young person. Please stop and help him. thanks

  Posted by pejman | March 10, 2012, 3:10 pm

Trackbacks/Pingbacks

 1. Pingback: کلّ این کار ۳۰ ثانیه هم طول نمیکشد اما میتواند حسین را از دیپورت نجات دهد. « arianzolfaghari - March 6, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: