Critique, Human Rights, Solidarity with Refugees

ر.س. نمیبایست دیپورت میشد. | RS Should Not Have Been Deported by the Swedish Government.

[ENGLISH]

ر.س. نمیبایست دیپورت میشد.


ر.س. روز  جمعه ۲۱ اکتبر صبح ساعت ۶ و۳۰ دقیقه از سوئد به ایران دیپورت شد. ر.س. ۱۱ سال پیش به سوئد آمد ، تقاضای پناهندگی داد ، جواب رد گرفت ، کار کرد ، در محل کار دچار سانحه شد، زیر عمل جراحی رفت، از بیمه‌های معمول اجتماعی در سوئد به دلیل پاسخ منفی‌ اداره مهاجرت محروم شد. برای همیشه ناقص شد ، ۳ روز قبل از دیپورت دستگیر شد ، به مرشتا منتقل شد و از طریق آرلاندا به تهران فرستاده شد.

ر.س. وکیل داشت. میشن فری ایران که از طریق نازی پیغمبریان یکی‌ از فعالین عرصه پناهجوی در استکهلم ،از وجود ر.س. در مرشتا مطلع شده بود پس از ساعتها تلاش بالاخره با تهدید تلفونیست دفتر وکیل ر.س.، موفق به تماس با این وکیل، خانمی به نام گ. اس. شد. طیّ این تماس من در جزئیات امکانات ائتلاف را توضیح دادم و گفتم که ائتلاف ما قادر به بمیدان آوردن نیرو از تظاهرات تا امکانات حقوقی‌ متخصص است و کافیست که ایشان بگوید در چه عرصه‌ی به کمک نیاز دارد.

وکیل ر.س. به من اطمینان داد که تمام عرصه‌ها و از جمله شکایت به دادگاه اروپا را خودش پوشانیده است و به کمک ما نیاز ندارد. اما یک نامه تأییدیه از سازمان مجاهدین به ر.س. کمک می‌کند.
امروز من در مورد این که خانم گ. اس. تمام مراجع حقوقی و از جمله دادگاه اروپا را برای جلوگیری از حکم مورد استفاده قرار داده است کاملا تردید دارم. مراجع اداره مهاجرت از وجود هر گونه اقدامی که مانع اجرای حکم توسط پلیس بشود و از جمله و شاید در شرایط ر.س. از همه مهمترشکایت به دادگاه اروپا بی‌ اطلاع هستند. ما از طریق رسول بناوند از سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز ، و دیگران هم تلاش کردند شماره پرونده در دادگاه اروپا را از خانم گ. اس. بگیرند و پاسخ ایشان این بوده که کامپیوترش شکسته یا چیزی از این نوع!

ما از خانم وکیل خواهیم خواست که به این سوال پاسخ بدهد و ما این حق را برای خود محفوظ میدانیم که بسته به پاسخ خانم وکیل دست به اقدام حقوقی و یا سیاسی بزنیم. آیا خانم گ. اس. برای متوقف کردن دیپورت موکلش ر.س. به دادگاه اروپا مراجعه کرده بود؟ اگر آری چرا این اقدام را به مقامات اجرأی حکم ابلاغ نکرده بود؟ اگر آری و این اقدام به مقامات سوئدی ابلاغ شده بود چگونه موکل خانم اس. بدون هیچ مانع حقوقی به ایران اسلامی شکنجه گران و متجاوزان دیپورت شد؟ اما اگر پاسخ خانم گ. اس. منفی‌ است، اگر نه‌، و به هر دلیل از ارجاع به دادگاه اروپا ناتوان بوده ، به چه دلیل از امکانات ما در این رابطه استفاده نکرد؟ ما که به صراحت و بدون تعارف و به زبان فصیح سوئدی به این خانم پیشنهاد همه نوع کمک و از جمله کمک حقوقی را داده بودیم!

اقدام بعدی ما تماس با مجاهدین بود برای گرفتن یک برگه تأیدیه عضویت. ر.س. خودش در این مورد تلاش کرده بود و میگفت که دادن تأییدیه سیاست مجاهدین نیست. ر.س. میگفت تمام تلاش هایش برای تماس با اقای خزأیی -به گفته ر.س – مسول اسکاندیناوی برای جلب حمایت بی‌ پاسخ مانده است.

میشن فری ایران با دوستانی از مجاهدین تماس گرفت و خواست که این سازمان در ارتباط با ر.س. مسئولیت تقبل کند. و علیرغم اینکه دوست عزیز مجاهد ما با مسئولین مجاهدین در سوئد تماس گرفت، این مسئولین از وجود ر.س. و نیاز وی به حمایت سازمانش ابراز بی‌ اطلأعی کردند تلاش ما در عمل به نتیجه نرسید و مجاهدین در عمل حتی انگشتش را هم برای کمک به ر.س. بلند نکرد و این بار اول نیست.

اقدام دیگر ما تماس با کمیساریای عالی‌ پناهندگی سازمان ملل در واشنگتن و دفتر کمیساریا در باکو ، محل توقف هواپیمای حامل ر.س. بود. ما مطابق معمول اطلاعات خودمان را با روابطمان در کمیساریا در میان گذاشتیم و در خواست کمک کردیم. ما این کار را همیشه در موارد مشابه انجام میدهیم. هنوز امید داریم که غیرت و همیت نشان بدهند. این‌ها خودشان را شعله‌های امید در ظلمت بی‌ حقوقی می‌‌خوانند و برای خودشان مرتبا کارت تبریک و دسته گل میفرستند. متاسفیم که این کار تا به حال نتیجه مثبتی نداشته و این سازمان بورکراتیک و پر خرج و عقیم و بی‌ حرکت در سراسر جهان نظاره گر زیر پا گذاشته شدن همان حقوق عقب افتاده و نیازمند خانه تکانی ۱۹۵۱ بوده است.

ر.س. نه فقط از نظر جسمی‌ در وضعیت بسیار بدی قرار داشت، از نظر روحی‌ هم کاملا در هم کوبیده شده بود ر.س. را دولت سوئد بیرحمانه غافلگیر کرده بود.از زندان و شکنجه رژیم اعدام و تجاوز بگریزی، ۱۱ سال با تصور و احساس امنیت غیر واقعی در یک کشور دموکراتیک اروپأیی زندگی‌ کنی‌ و به یک ضرب سقف دنیائی را که برای خودت ساخته‌ای بر سرت خراب کنند؟ این غافلگیری در عمل مشکلات بسیار جدی در برقراری یک رابطه مفید و موثر ایجاد کرده بود. ما در دو روز اول با قطره چکان از ر.س. اطلاعات میگرفتیم. اطلاعات در مورد پرونده برای کمک موثر حیاتی‌ است. برای دادن اطلاعات موثر فرد باید حواس جمع و تمرکز داشته باشد به ویژه اگر ۱۱ سال از زمان درخواست پناهندگیش می‌گذرد. تمام فشار‌ها و وحشت از بلأیی که قرار است بر سر انسان بیاورند مانعی جدی است که متأسفانه همیشه بر علیه ما عمل کرده است. در مورد ر.س. این با شدت بیشتری مطرح بود.
من و دوست عزیزمان نازی پیغمبریان طی‌ ۲ روز متمادی ساعتها وقت صرف کردیم تا بالاخره پنجشنبه شب توانستیم شرح مختصری از آنچه به ر.س. در ایران اسلامی جانیان و متجاوزین گذشته بود را برای به راه انداختن یک کمپین نامه نگاری به مسئولان و از جمله وزیر محترم مهاجرت اقای بیلستروم به راه بیندازیم. آن وقت متأسفانه بسیار دیر شده بود.

۳ روز پیش از دیپورت، همانروزی که میشن فری ایران از وضعیت ر.س. اطلاع پیدا کرد، سازمان اروپأی پناهجویان ایرانی هم از طریق علی‌ منصوری در جریان وضعیت ر.س. قرار گرفت و آقای اسمأعیل یاری از این سازمان طی‌ تماسی با ر.س. خواستار ارسال پرونده و جزئیات کیس شد که متأسفانه به دلایل فوق ر.س. از عهده ارسال جزئیات بر نیامد، چند خط فقط در کلیّات و در مورد وابستگی سازمانی و بطور کلی‌ در مورد سال‌های زندان و تاریخ تولدش نوشت و از سوی دیگر با تکرار این که وکیلش تمام اقدامات لازم را انجام میدهد عملا دست همکاران ما در سازمان اروپأی را هم از پشت بست.

جمعه ۲۱ اکتبر روزی که قرار بود ر.س. را به ایران باز گردانند به ابتکار حزب عدالت سوئد در استکهلم پیکت و تظاهراتی برای جلوگیری از دیپورت ر.س. در مرشتا و آرلاندا برگزار شد که متأسفانه نتیجه‌ای نداشت.

نمیتوان خود را جای ر.س. و منصور و دیگران گذاشت و تا مغز استخوان از سیاست‌های غیر انسانی دولت سوئد متنفر نبود! اما واقعیت این است که دیپورت پناهجویان نه به وسیله دولت دست راستی‌ سوئد و نه دولت دست چپی قبرس خبر تازه‌ای نیست. آنچه تازه است ضرورت خانه تکانی پناهجویان است. پناهجویان ایرانی ، عراقی، کنگوی، اتیوپیأیی….پناهجویان جهان.
ائتلاف جهانی‌ برای حمایت از حقوق پناه جویان برای تغییر این شرایط برنامه هایی در دست تهیه دارد. برای اجرا این برنامه‌ها که در حال حاضر در قبرس کلید خورده است در کشور‌های اسکاندیناوی به امکانات و زمان نیاز داریم. فدراسیون سراسری پناهجویان, سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز و تعداد دیگری از سازمانها و شخصیت‌های مدافع حقوق پناهندگی ، برای روز ۲۸ اکتبر تظاهراتی را در استکهلم سازمان داده است، ما امیدواریم که این اقدام  به اهداف اساسی‌ خود برسد و با مطرح کردن مساله حقوق انسانی‌ پناهجویان به عنوان یکی‌ از اصولی‌ترین مسائل کل جامعه زمینه را برای یک تعرض همه جانبه سیاسی برای تغییر این شرایط فراهم کند. دیپورت ر.س. غیر قانونی و مجرمانه بود. باید شرایطی را ایجاد کرد که دولت‌ها نتوانند با زندگی‌ انسانهای نیازمند حمایت به اینگونه بازی کند.

از طرف ائتلاف جهانی‌ برای حمایت از حقوق پناهجویان ایرانی،
احمد فاطمی
دایرکتور،
‌ام اف آی

Discussion

2 thoughts on “ر.س. نمیبایست دیپورت میشد. | RS Should Not Have Been Deported by the Swedish Government.

  1. So this man was expelled to Iran? I cannot really translate the farsi, but I understand that it is the case.
    How can we follow up this case. I will report Beatrice Ask and Tobias Billström for attempded murder/manslaughter if tjis is the case. For the third time now, however the earlier two cases was stopped temporarily. Ganna was one of them. Please let me know in swedish or english, /Lars

    Posted by Lars | October 24, 2011, 1:54 am

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: RS Should Not Have Been Deported by the Swedish Government (ENG) | ر.س. نمیبایست دیپورت میشد. « Flüchtlingshilfe Iran e.V. 2010 - October 25, 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: