Free Political Prisoners

سه‌ شنبه‌ها تا خود سرنگونی! | Tuesdays Until the Islamic Republic Is No More


[ENGLISH]
ما سه‌ شنبه‌ها را روز همبستگی با خانواده زندانیان سیاسی اعلام می‌کنیم و تا سرنگونی کامل رژیم اسلامی در تمامیت و با همه جناح‌ها و حواشی و دنباله‌های کثافتش در این روز هفته، هر کجا که هستیم و ترجیحا در مقابل سفارت خانه‌های جمهوری اسلامی، این لانه‌های جاسوسی و ترور و جنایت و اشاعه ارتجاع اسلامی یاد زندانیان سیاسی را گرامی‌ داشته و با خانواده‌های آنان اعلام همبستگی‌ و همدردی می‌کنیم.ما از مردم شریف در داخل ایران میخواهیم که سه‌ شنبه‌ها با شاخه‌ای گل سرخ در مقابل زندان‌ها به خانواده‌های زندانیان سیاسی به پیوندند.

چهار شنبه‌ها روز اعدام است. نه اینکه در جمهوری اسلامی روز‌های دیگر گسی را اعدام نمیکنند، اما به هر حال به هر دلیل جلادان اسلامی روزهای چهار شنبه را برای کشتن انسانها ترجیح میدهند.شاید هیجان گرفتن جان انسانها درست در وسط هفته برای این دیوانگان کسالت هفته‌های طولانی انتظار روزی که به زودی فردا خواهد رسید را تخفیف میدهد، روزی که بزودی فردا می‌رسد؛ روزی که  ممکن است فردا باشد. روز حساب و کتاب و داد گاه‌های انقلابی‌ مردم، دادگاه دهه ۶۰، دادگاه خاوران، دادگاه پادگان سنندج، دادگاه اهواز و انزلی و گنبد و نکا  …دادگاه همه مردم ایران اینک که رژیم جنایت، بار دیگر در هراس از فردا رسیدن روز سرنگونی، باز چوبه‌های دار را علم می‌کند، حضور و همبستگی‌ ما با زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان اهمّیّت بیشتری هم پیدا می‌کند. .

سه‌ شنبه‌ها روز ملاقات است. نه اینکه هر سه‌ شنبه خانواده زندانیان موفق به دیدار عزیزان خود میشوند، در حقیقت در موارد متعددی خانواده قربانیان دربند ماه ها، حتی سالها، حتی بیش از ۱۱ سال پشت دروازه‌های آهنین زندانها صف کشیده، به هر پاسدار و آخوند و شکنجه گر و بسیجی‌ و متخصص تجاوز و شلاق و لگد و مشت ، به همه این ناکسان باج و رشوه داده‌اند  اما موفق به دیار عزیز خود نشده اند…اما به هر حال سه‌ شنبه‌ها خانواده‌های زندانیان در مقابل زندانها تجمع میکنند…..

مردم ما به زندانیان سیاسی دینی دارند. به آنان که امروز یا دیروز به خاطر انسان بودن و فکر کردن و اراده داشتن و مخالفت با کثافت و جنایت رژیم اسلامی سگ‌های ولگرد و هاری نظیر خمینی و رفسنجانی و خامنه‌ای و خلخالی و حسنی و موسوی و احمدی نژاد زیر شکنجه خورد و خمیر شدند و هنوز هم تسلیم نشده و کهریزک‌ها و اوین‌ها را پر میکنند، دینی داریم! سه‌ شنبه‌های همبستگی‌ از امروز تا سرنگونی در خارج و در داخل ایران در مقابل سفارتخانه‌ها و در داخل در کنار خانواده‌ها در مقابل زندانها گام کوچکی در پرداخت دینی است که به عزیزانمان، زندانیان سیاسی و خانوادهایشان داریم.

ما سه‌ شنبه‌ها را روز همبستگی‌ با زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان اعلام می‌کنیم و تا شکستن دروازه‌های اوین ، آزادی تمام زندانیان سیاسی و استقرار رژیمی که سرکوبی عقاید مخالف را تحمل نکند…تا ریشه کنی کامل غده چرکین اسلامی و استقرار حکومت انسانی‌ این روز هفته را به خاری در چشمان رژیم اسلامی تبدیل خواهیم کرد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: