Uncategorized

نوید را بازداشت کردند که به ایران جمهوری اسلامی تحویلش دهند

نوید را بازداشت کردند که به ایران جمهوری اسلامی تحویلش دهند

و این چه داستان غم انگیزی است. غم‌انگیز است چرا که نوید یک فعال سیاسی است که در جدال با رژیم جنایتکار  و ترور اسلامی ، چه آن زمان که در ایران  دانشجو بود، و چه  بعد که به سوئد پناه آورد، در اینجا به عنوان عضو سازمان ما، نماینده ما در امور پناهندگی، نماینده فدراسیون در اوربرو، و فعال جنبش ضدّ اعدام و سنگسار، و مدافع آزادی بی‌ قید و شرط زندانیان سیاسی خود را به آب و آتش زده است.

غم‌انگیز است چه را که پرونده نوید آنچنان روشن است که کیس او میبایست مدتها پیش با نتیجه مثبت به بایگانی سپرده میشد.

غم انگیز است چرا که این خبر دوستان و خانواده او را در تشویشی عمیق فرو خواهد برد چرا که آنها پیشتر یکی‌ از فرزندانشان، برادر نوید را، که یک فعال کارگری بود بر سر دار آدمکشان اسلامی دیده اند.

غم انگیز است چرا که ما ، همه ما که نوید را میشناسیم از پیش می‌دانستیم که پلیس سوئد قصد دارد دیروز به بهانه گفتگو نوید را به اداره پلیس کشیده ،بازداشت کرده و به منظور دیپورت به بازداشتگاه بفرستد. و این واقعا غم انگیز است چرا که …در نقطه‌ای از این جهان رژیمی هست که ترور  را سیاست داخلی‌ و خارجی‌ خود کرده،۱۰‌ها هزار نفر را به دار آویخته ، تیر باران یا سنگسار کرده، و با کشتار و جنایت در اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین سعی‌ در صدور یکی‌ از وحشیانه‌ترین و ارتجاعی‌ترین اشکال حکومت، حکومت اسلامی زیر شرع و چوبه دار و شمشیر و شلاق به همه جای دنیا را دارد، و انسانهای هم هستند مانند نوید و برادرش که اعدام شد و هزاران و هزاران نفر دیگر مانند نوید و برادرش که بر علیه این رژیم جرم و ترور و جنایت مبارزه میکنند…مبارزه‌ای که از یک سؤ پیروزی آن  انسانیت، آزادی، صلح و دوستی‌ و رفاه را نوید میدهد و سوی دیگر آن ، آن سویی که رژیم اسلامی وعده میدهدم دمار و فقر و فلاکت و بیحقوقی و سرهای بریده و بدن‌های تکه تکه شده………..غم انگیز این که  دولت‌هایی‌ مانند  سوئد که ادعای احترامشان به آزادی و انسانیت گوش فلک را کر می‌کند با بازداشت و دیپورت بخش بسیار مؤثری از رزمندگان علیه بربریت و تروریسم اسلامی که زیر ضرب رفته و مجبورِ فرار شده‌اند، با تضعیف جبهه‌ٔ انسانیت خدمتی گرانبها به وحشیگری اسلامی و رژیم ترور ارائه میدهد…این بسیار غم انگیز است.

وضعیت در سوئد طوری شده که تو گویی اداره مهاجرت ارتشی از پادو‌ها و میرزابنویس‌ها و قضات خود را بسیج کرده و پس از پناهجویان عراقی و افغان و کنگو و سومالی اکنون به جان پناهجویان ایرانی افتاده است با “منطقی‌” که شاید تنها برای بی‌ منطق‌ترین‌ها و وزیرشان و دولتشان توجیه پذیر باشد کمر به قلع و قمع پناهجویان سیاسی ایرانی بسته است. یادتان هست که وزیر مهاجرت سوئد و دستگاه بوروکراتیکش تصمیم داشت مرضیه کمانگر را هم کت بسته به جلّادان اوین و متجاوزین کهریزک تحویل دهد؟

نوید در سوئد میماند. ما این را به نوید، خانواده نوید و دوستانش قول میدهیم.

نوید در سوئد میماند. ما این را به اداره مهاجرت و وزیرش قول میدهیم.

نوید در سوئد میماند . ما این را قول میدهیم چرا که به نهادینه بودن ارزش‌های انسانی‌ در دل وسیع‌ترین بخش مردم سوئد آگاهیم.

قول میدهیم، چرا که به نیروی فزاینده خودمان، به نیروی جبهه‌ٔ جهانی‌ انسانیت ایمان داریم.

میشن فری ایران اقدامات بعدی خود در دفاع از نوید  را از طریق رسانه‌های رسمی‌ خود به اطلاع خواهد رسانید.

Discussion

2 thoughts on “نوید را بازداشت کردند که به ایران جمهوری اسلامی تحویلش دهند

  1. آرزوي موفقيت براتون دارم

    Posted by omid | August 4, 2011, 3:58 pm

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Swedish Government’s Attempt to Deport Peyman Najafi Halted; All Hands on Deck for Navid Mirpourzadih! « Flüchtlingshilfe Iran e.V. 2010 - August 12, 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: