Solidarity with Refugees

Låt Marzyeh Kamangar Stanna!

Från: Iranska Flyktingarnas Riksförbund i Sverige

2011-05-30
Till: Migrationsverket
Ärende: Om Marziye Kamangar iransk asylsökande
Ärende nr. 11-240432

Härmed skulle vi informera er att polisen i Stockholm har arresterat Marziye Kmangar och hon riskerar att deporteras till Iran. Härmed skulle vi informera Migrationsverket att många iranier från Sverige och även utomlands har kontaktat IFR och visat sin oro över Marziye Kamangars öde redan från första timmarna som hon blev gripen. Denna oro har en mycket riktigt grund, alla de som känner familj och släkten Kamangar, vet hur utsatta de har varit på grund av regimens förföljelse och trakasserier i de senaste 30 åren. Under gångna åren har de förlorat 15 familjemedlemmar i kampen mot islamiska regimen. Det senaste var Frazad Kamangar som avrättades föra året. Marziyes far som heter Mohammad Kamangar och två av hennes farbröder som heter Habibollah och Abdollah Kamangar har också förlorat sina liv i kampen mot islamiska regimen i Iran. Många av släkt och familjen har flyt till olika Europeiska länder och sökt asyl.

På grund av hotelse från sin man hade Marziye gömt sig även i Iran. Dessutom har Marziye varit i kontakt med organisationen Komale och kontakten avslöjas för säkerhetspolisen. Sedan blir hon tvungen att fly Iran trotts att hon har två barn på 12 och 16 år. Men migrationsverket har avslagit hennes asylansökan och har satt en oviss och osäker framtid framför henne.

Det viktigaste är att Marziye under de senaste 3 åren i Sverige har varit organiserade aktivteter i att avslöja brott mot mänskliga rättigheter i Iran, samt att hon har deltagit i Komale och andra vänster gruppers aktiviteter på ett öppet sätt. Under en tid var Marziye programledare för TV Komale som sänder program för Iran, därför är hon känd för regimen i Iran även på grund av detta. För att bekräfta Marziyes organiserade aktiviteter i Komale, har två av dem som har varit Maziyes kontakter i Komale och nu lever i Komales Lägger i Irakiska Kurdistan, skickat brev till Migrationsverket där de bekräftar Marziyes medlemskap och aktiviteter i Komale. Brevet finns hos Marziye.

En av Migrationsverkets motiveringar för avslag till Marziye Kamangar är att hon inte har lyckats presentera identitetshandlingar. Marziye hade skickat sitt personbevis från Iran till Migrationsverket men detta hade inte kommit fram innan avslagsbeslutet, då Migrationsverket vägrade att ta emot personbeviset. Marziye har även lagt fram handlingar som bevisar Marziyes man har klagomål mot henne. En annan viktigt punkt är att Marziye inte har varit gömd för polisen. De senaste två månaderna har hon varannan vecka varit hos polisen och anmält sig. Men efter arrestering av Sirvan Frootan hon blev rädd och slutade med det. Ändå har Migrationsverket inte visat hänsyn till Marziyes asyl ansökan.

På grund av ovannämnda anledningar, vill vi i IFR att Migrationsverket tar hänsyn till hennes politiska tillhörighet (Komale) samt hennes aktiviteter i demonstrationer och politiska engagemang i Sverige och även TV programledarskapet och stoppa Marziyes deportation och bevilja henne asyl.

Detta är ett öppet brev och vi vill be alla som kämpar för asylsökandes rättigheter att visa sin solidaritet med Marziye och oss för att stoppa hennes deportation till Iran, genom att delta i vår protestaktion framför Migrationsverket nu måndag den 30 Maj kl: 14:00.

Iranska Flyktingarnas Riksförbund i Sverige
Kontaktperson Andishe Alishahi 0706720525

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: