Uncategorized

ICAE Press Release: Houtan Kian is in Danger (FA) جان هوتن كیان در خطر است

Mission Free Iran has received the following press release from the International Committee against Executions regarding Houtan Kian’s situation. Houtan Kian is the lawyer who consistently and honorably defended Sakineh Ashtiani.

اطلاعیه شماه ١٢٢
جان هوتن كیان در خطر است

قبلا به اطلاع رساندیم که هوتن کیان وکیل سكینه محمدی آشتیانی را شفاها تهدید به اعدام کرده اند. هوتن پنج هفته قبل طی نامه ای که به کمیته بین المللی علیه سنگسار و تعداد دیگری از نهادها ارسال کرده بود، وضعیت خود را توضیح داده و از شکنجه هائی که شده، گزارشی منتشر کرده بود. کمیته بین المللی علیه سنگسار گزارش را ترجمه و به رسانه ها و نهادهای بین المللی ارسال کرد و از همگان خواست برای نجات جان او اقدام كنند. هوتن در گزارشش از جمله گفته بود که بینی و ١٢ دندانش را با ضربه پوتین شکسته اند، حدود ٦٠ نقطه بدنش از جمله پاها و اطراف بیضه هایش را با آتش سیگار سوزانده اند، با شلنگ آتش نشانی به روی او آب ریخته و تا چهار صبح با دستبند و پابند در هوای سرد رها کرده اند و چنان گرسنگی به او تحمیل کرده اند که ٥١ کیلو وزن کم کرده است.

طبق خبری که اخیرا به کمیته بین المللی علیه سنگسار رسیده است، پرونده هایی كه هوتن وكالت آنها را بر عهده داشته است، توسط جمهوری اسلامی در محل كار هوتن كیان در تبریز٬ به موكلین او برگردانده شده و به آنها اعلام شده است كه هوتن دیگر برنمیگردد. این خبر، نگرانی از اعدام هوتن را تشدید میکند.

مینا احدی سخنگوی کمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام بار دیگر با عفو بین الملل، اتحادیه اروپا و برخی رسانه ها تماس گرفته و خواهان کمک به هوتن شده است. روزنامه تایمز لندن روز قبل مقاله ای به قلم هوگ توملینسون و مارتین فلیچر درمورد هوتن منتشر کرد و به شكنجه او در طول دوره زندانش اشاره کرد.

از همه نهادها و سازمانهای بین المللی درخواست میکنیم که جمهوری اسلامی را برای آزادی هوتن و همینطور سکینه محمدی آشتیانی تحت فشار قرار دهند و از رسانه ها میخواهیم که وضعیت هوتن و سکینه را منعکس کنند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
کمیته بین المللی علیه سنگسار
٢٦ مارس ٢٠١١، ٦ فروردین ١٣٩٠

Discussion

One thought on “ICAE Press Release: Houtan Kian is in Danger (FA) جان هوتن كیان در خطر است

  1. Mission Free Iran has received the following press release from the International Committee against Executions regarding Houtan Kian’s situation. Houtan Kian is the lawyer who consistently and honorably defended Sakineh Ashtiani.

    Posted by ray | March 26, 2011, 11:25 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: