Human Rights, Solidarity with Refugees

ICIRR BASIN AÇIKLAMASI: İranlı Mülteciler UNHCR’ın (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği – BMMYK) Türkiye’deki mültecilerin insan haklarını ihlaline karşı protesto gösterisi yapacaklar. Uluslararası bir koalisyon mültecilerin kampanyasını destekliyor

Iranlı mülteciler Aralık ayında Ankara’da sokaklara dökülüp UNHCR’ın iltica isteyenlerin temel haklarını tanımasını talep edecekler. İranlı mültecileri savunma örgütlerinin kurduğu koalisyon mültecilerin faaliyetini ve taleplerini destekleyen bir kampanya açmış bulunuyor. Mültecilerin ve koalisyonun temel talebi iltica isteyen İranlılara “varışta mülteci” statüsü verilmesidir.

Philadelphia, PA, December 6, 2010 — 2009 seçimleri sonrasındaki ayaklanmanın hükümet tarafından şiddetle bastırılması üzerine binlerce İranlı mülteci sınırı geçerek Türkiye’ye aktı. Bu mülteciler tecavüz, işkence ve siyasi baskı kurbanlarıdırlar. Bu mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) himayesi altında
sığınma, korunma ve dönüşe zorlanmama hakları olmasına karşın, bu hakları UNHCR’ın kendisi tarafından devamlı olarak ihlal ediliyor.

Sığınma başvurularının işlemleri çok uzun sürmekte ve sığınma isteyenlerin hayat şartları çekilemez bir haldedir. Türkiye’deki İranlı mülteciler gerek Türk polisi, gerekse İran İslam Cumhuriyeti ajanlarının taciz ve şiddetine maruz kalıyorlar. Birçok mülteci gerekçesiz olarak resmi statüs reddi karşısında bulunuyor. Kanada’ya iltica eden İranlı mülteci Martin “Mültecilerimizin haklarını biliyoruz. UNHCR’ın bu şekilde devam etmesine izin verilmemelidir” diyor.

UNHCR tarafından hakları yenen ve tehlikeye sokulan İranlı mülteciler Aralık ayında protesto gösterileri ile Ankara sokaklarına dökülerek UNHCR tarafından temel haklarının tanınmasını talep edecekler. “Bu durum kabul edilemez,” diyor Iranian Refugee Amnesty Network aktivisti Soheila Nikpour. “Örgütlerimiz insan haklarının ihlali kesilinceye ve mültecilerimiz UNHCR tarafından korununcaya kadar protestoya devam edecek.”

İranlı mültecileri savunma örgütlerinin uluslararası koalisyonu mültecilerin faaliyetini ve taleplerini destekleyen bir kampanya açmış bulunuyor. Mültecilerin ve koalisyonun temel talebi iltica isteyen İranlılara “varışta mülteci” statüsü verilmesidir. Bu statüs verilinceye kadar, kampanya İranlı ve diğer sığınma isteyenlerin kişisel işlemlerinin adil, yeterli ve şeffaf olarak yapılmasının derhal garantiye alınması, ve UNHCR’ın bundan sorumlu tutulmasını talep ediyor. Türkiye’nin içinde ve dışında yürütülmekte olan birleşik kampanya mültecilerin taleplerinin kabul edilmesine kadar devam edecek.

İletişim:
Soheila Nikpour
Maria Rohaly
İranlı Mülteciler Hakları Uluslararası Koalisyonu (International Coalition for the Rights of Iranian Refugees – ICRIR)

email: icri.refugees@gmail.com
tel: +1 202 630 0385

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: