Solidarity with Refugees

ICIRR BASIN AÇIKLAMASI: Mülteci Savunma Koalisyonunun UNHCR’dan talebi – Türkiye’de sığınma isteğinde bulunan Iranlı ve başka ülkelere mensup mültecilerin haklarının ihlalini durdurun

Türkiye’de bulunan İranlı ve başka ülkelerden gelen mültecilerin temel insan hakları Birleşmiş Milletler Mülteci Kurumu ve Türk hükümeti tarafından devamlı olarak ihlal edilmektedir. Buna karşı olarak, birkaç İranlı savunma örgütü İranlı mültecilere varışta mülteci (“prima facie refugee”) statüsü verilmesini talep etmenin yanı sıra, iltica isteyen İranlı ve başka ülke mensuplarının temel insan haklarının çiğnenmesinin derhal kesilmesini istemek üzere bir koalisyon oluşturmuşlardır.

Philadelphia, PA, 6 Aralık 2010 – endi vatanlarında uygulanan şiddetli baskıdan kaçan İranlılar sığınacak yer aramak üzere sınırı geçerek Türkiye’ye gelmişlerdir. 2009 seçimleri sonrasındaki ayaklanmanın şiddetle bastırılması üzerine yeni bir İranlı mülteci dalgası oluşmuştur: Tecavüz, işkence ve siyasi baskı kurbanları. Uluslararası hukuka göre, bu mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) himayesi altında sığınma, korunma ve dönüşe zorlanmama hakları vardır. Ancak, Türkiye’deki mülteciler bu haklarının UNHCR ve Türk hükümeti tarafından devamlı olarak ihlaline maruz kalmaktadırlar.

Sığınma başvurularının işlemleri çok uzun sürmektedir ve sığınma isteyenlerin hayat şartları çekilemez bir haldedir. Türkiye’deki İranlı mülteciler gerek Türk polisi, gerekse İran İslam Cumhuriyeti ajanlarının taciz ve şiddetine maruz kalmaktadırlar. Birçok mülteci gerekçesiz olarak resmi statüs reddi karşısında bulunmaktadır.

Bu ihlallere karşı, birkaç İranlı savunma grubu, İranlı ve diğer mültecilerin haklarının UNHCR ve Türk hükümeti tarafından tamamen tanınmasını talep etmek üzere Türkiye’deki İranlı mültecilerle birlikte bir koalisyon oluşturmuşlardır. Bu koalisyon Türkiye’nin hem içinde ve hem dışında çalışarak UNHCR’ın ve Türk hükümetinin kötü muamelelerine dünyanın dikkatini çekmeyi ve bu kuruluşları iltica isteyenlerin temel insan hakkı olan sığınma hakkına riayet etmeye zorlamayı amaçlamaktadır.

İran yönetiminin uyguladığı geniş ve şiddetli baskı göz önünde tutularak, koalisyonun temel talebi, sığınma isteyen İranlılara “varışta mülteci” (prima facie refugees) sıfatı verilmesidir. Bu sıfat verilinceye kadar koalisyonun talebi Türkiye’deki İranlı ve diğer sığınma isteyenlerin kişisel işlemlerinin adil, yeterli ve şeffaf olarak yapılmasının derhal garantiye alınması, ve UNHCR ile Türk hükümetinin bundan sorumlu tutulmasıdır.

Koalisyonu oluşturan örgütler: International Federation of Iranian Refugees, Iranian Refugee Action Network, Iranian Refugee Amnesty Network, Mission Free Iran ve TDCAU.

İletişim:
Soheila Nikpour
Maria Rohaly
ICRIR
İranlı Mülteciler Hakları Uluslararası Koalisyonu (International Coalition for the Rights of Iranian Refugees)
email: icri.refugees@gmail.com
tel: +1 202 630 0385

Translation: @shariatmadari

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: