Not One More Execution, Sakineh Mohammadi Ashtiani

جمهوری اسلامی را به لبه پایان سنگسار رانده ایم

جمهوری اسلامی را به لبه پایان سنگسار رانده ایم

روز ٣٠ سپتامبر سید محمد علی حسینی سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور، آنسا، گفت که مجلس اسلامی رژیم مشغول تصویب قانون جدید مجازات اسلامی است. سفیر رژیم در واقع بطور سرپوشیده گفت که مجلس اسلامی شان دارد درمورد پایان دادن به سنگسار شور میکند. او اصرار دارد که از او بپذیریم که اگر مجبور به پایان سنگسار شدند، این بخاطر فشارهای کمپین جهانی برای نجات سکینه نیست، “مجلس شوراي اسلامي با استقلال كامل به فعاليتهاي قانونگذاري خود مي‏پردازد و در اين مسير به هيچ وجه تاثير پذير نيست و رئیس قوه قضائیه هم مدتها پيش از ماجرای سكينه محمدی (یکسال و نیم قبل)، دستور تعليق مجازات سنگسار را صادر كرده بود”!

صرفنظر از این مزخرفات که قوه قضائیه استقلال دارد و تاثیر نمیپذیرد و فشارهای جهانی تاثیری روی تصمیم آنها نمیگذارد و غیره، جمهوری اسلامی نه راه پیش دارد نه راه پس. اگر سنگسار را متوقف کند علنا در مقابل کمپین جهانی نجات سکینه، به شکست خود اعتراف کرده است و این برای جمهوری اسلامی از نظر سیاسی بسیار گران تمام میشود. مردم در ایران در کمین رژیم اند و اعتراف به شکست در برابر این دشمن بزرگ نوشیدن جام زهر است. بعلاوه عقب نشینی رژیم از یک قانون اسلامی، ضربه بزرگی به موقعیت اسلام سیاسی و موقعیت جمهوری اسلامی در این جنبش است، آنهم پس از چهار ماه رجزخوانی های توخالی. اما اگر به سنگسار ادامه دهد دنیا دست از سر او بر نمیدارد و هر روز شکست تازه ای به او تحمیل میشود. چهار ماه است که جمهوری اسلامی زیر منگنه این کمپین قرار دارد و نزدیک ترین دوستانش هم در مقابلش قرار گرفته اند. سنگسار چنان شنیع است و کمپین پایان دادن به این جنایت، چنان قدرتمند است و چنان ابعادی یافته است که حتی رئیس جمهور این حکومت و معاونش مجبور شدند رسما دروغ بگویند و حکم سنگسار سکینه را منکر شوند. در واقع جمهوری اسلامی تماما در مقابل فشارهای جهانی بی دفاع و ضربه پذیر است و هر روز ضربه پذیرتر و در صفوف خودش پراکنده تر میشود. سران رژیم چهار ماه است که خواب راحت نداشته اند و دارند به خود می پیچند که در مقابل این کمپین جهانی چه خاکی به سر خود بریزند و چگونه عقب نشینی کنند.

گرایشات مختلفی درون رژیم عمل میکند و عده ای همچنان بر اجرای سنگسار اصرار می ورزند اما فشارها کفه ترازو را به ضرر این عده تغییر داده است. در چنین شرایطی، تنها با تداوم قدرتمند کمپین است که میتوان شکست را رسما به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و این شکست را مقدمه شکست های بزرگ تر بعدی نمود. کمپین نجات سکینه و علیه سنگسار، باید موفقیت های مهم خود را ببیند و با انرژی بیشتری به کار خود ادامه دهد. هم سکینه را از سنگسار و اعدام نجات دهد، هم حداقل ٢٢ نفر دیگر که در زندان های رژیم حکم سنگسار گرفته اند و هم بساط سنگسار را از این مملکت برچیند.

و این همه مساله نیست. کمپین نجات سکینه باید خود را مجهز کند و سنگرهای بیشتری را فتح کند. جمهوری اسلامی، در ٣١ سال گذشته، سالانه بطور متوسط بیش از ٣٠٠٠ نفر را اعدام کرده است که تعدادی کودک، زنان حامله، هموسکسوئل، تعدادی برگشته از اسلام و اکثریت بسیار بالائی مخالف سیاسی بوده اند. حال که مردم دنیا وسیعا به کمپین علیه سنگسار پیوسته اند، حال که میلیون ها نفر در سراسر جهان خود را با جان و دل در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم وحشی اسلامی قرار داده اند، حال که افکار عمومی دولت ها را وادار کرده است علیه سنگسار و در دفاع از سکینه به جمهوری اسلامی فشار بیاورند و حال که جمهوری اسلامی هرچه بیشتر منزوی و منفور، پر از تشتت درونی و ضربه پذیرتر از همیشه است، بهترین موقعیت برای ادامه کمپین، و رسیدن به پیروزی های تثبیت شده است. از این موقعیت باید استفاده کرد و نه تنها اسلحه سنگسار بلکه اسلحه اعدام را هم از جمهوری اسلامی گرفت. اعدام فعالین سیاسی، کودکان، همجسنگرایان، معتقدان به برخی مذاهب دیگر و از اسلام برگشته ها و فعالین سیاسی و بطور کلی مجازات اعدام که سلاح مهم رژیم برای ایجاد ارعاب در جامعه و عقب راندن مبارزات مردم و حفظ حکومت است.

جمهوری اسلامی تا اینجا ضربات سختی از ما خورده است. در سطح جهانی بشدت بی آبرو شده، دولت هائی که هرروز سران این حکومت را به کنفرانس ها دعوت میکردند، امروز هیچکدام مایل به نشست و برخاست با سران این رژیم نیستند، قطعنامه علیه اش صادر میکنند و همینکه مقاماتش از ایران خارج میشوند قبل از هرچیز شبح سکینه را مقابل خود می بینند و راه فراری برای خود نمی بینند. در چنین شرایطی ما میتوانیم محصول فعالیت گسترده جهانی خود را درو کنیم و عقب نشینی های بزرگی به جمهوری اسلامی تحمیل کنیم و زمینه سرنگونی اش را بیش از پیش فراهم کنیم. جنبش جهانی نجات سکینه و علیه سنگسار و رژیم اسلامی، گام های بزرگی در پیش روی خود دارد. باید با تمام توان این مبارزه را به سرانجام برسانیم.

اصغر کریمی
هماهنگ کننده کمیته های یبن المللی علیه اعدام و سنگسار
٢ اکتبر ٢٠١٠

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: