Solidarity with Workers

Behnam Ebrahimzadeh has gone on hunger strike. Help us save him!

به همه انسانهای آزادیخواه در سراسر جان

بهنام (اسد) ابراهيم زاده دست به اعتصاب غذا زده است،  به ما کمک کنید او را از زندان نجات دهیم

بهنام (اسد) ابراهیم زاده یک کارگر و مدافع حقوق کارگران و کودکان و حقوق انسان است. اكنون  نزديك ٤ ماه است كه به همين جرم در انفرادي بند ٢٠٩ اوين بسر ميبرد و با وجوديكه برايش ١٠٠ ميليون وثيقه تعيين شده است، مرتب ما را سر ميدوانند و آزادش نميكنند. او  در ٢٢ خرداد بود كه دستگیر شد و بدليل ضرب و شتم در هنگام دستگيري قفسه سينه و پايش آسيب ديد و الان از درد شديد پا رنج ميبرد. در ملاقاتي كه امروز پنجشنبه ٨ مهر خانواده بهنام با وي داشتند، باخبر شديم كه او در اعتراض به اينكه وي را در اين مدت در انفرادي نگاهداشته اند و با وجود درد شديد پا كاري برايش نميكنند، از روز گذشته ٧ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است و اكنون ما بشدت  نگرانش هستيم. جان بهنام در خطر است و بايد كاري بكنيم.

بهنام به اينكه برايش وثيقه تعيين كرده اند، اعتراض دارد و ميگويد كه كاري نكرده است كه زنداني شود و براي آزاد شدنش از زندان، وثيقه بپردازد. ما نيز مرتب به مقامات زندان مراجعه ميكنيم و براي اينكه بهنام را از زندان بيرون بياوريم، ميگوييم وثيقه حاضر است، ولي جواب نميدهند. ميگويند خودمان تماس ميگيريم و تماسي نميگيرند و ما را سرميدوانند و بهنام همچنان در زندان است. بعضي هفته ها حتي ملاقات هم نداده اند و اين وضعيت همسر و فرزند بهنام را بيش از بيش زير فشار گذاشته است.  دارند زمان ميگذرانند و جان برادرم در خطر است. ما به کمک همه انسانهای آزادیخواه در جهان نیاز داریم. ما به کمک همه کارگران و همه مردم نیاز داریم. تا بهنام را از اين وضعيت نجات دهيم.

من موسی برادر بهنام این نامه را از جانب خودم، خانواده ام و همسر و فرزند بهنام مینویسم. ما نگرانیم. راهی دیگر در برابرمان نمانده است. با تمام قدرت برای آزادی و نجات بهنام و بهنام ها تلاش میکنیم و انتظار بیشترین حمایت ها را از شما کارگران و از همه مردم در سراسر جهان داریم. بهنام برای یک زندگی انسانی تلاش میکرد، بهنام را نجات دهیم. بهنام و همه کارگران زنداني و  انسانهایی که بخاطر خواستهای برحق و انسانی شان در زندانند باید فورا از زندان آزاد شوند.

اعتراضات زیادی براي آزادي بهنام و  کارگران زندانی شده است. به سهم خودم تشکر میکنم و من هم با این نامه کارزار خودم را برای نجات جان بهنام اعلام میکنم. همانطور كه قبلا هم درخواست كرده ام من را در این کارزار یاری رسانید.

موسی ابراهیم زاده

٨ مهر ١٣٨٨

***

From brother of jailed Iranian trade unionist to people of the world:

Behnam Ebrahimzadeh has gone on hunger strike. Help us save him!

Benham (Asad) Ebrahimzadeh is an Iranian worker. He is a workers’ rights, children’s rights and human rights activist. It is almost 4 months now that he has been languishing in solitary confinement in the notorious Ward 209 of Evin Prison in Tehran for those same ‘crimes’. Although a $100,000 bail has been set for his release, the authorities refuse to release him and keep giving us the runaround.

Behnam was arrested on June 12, 2010. He was so badly beaten at the time of the arrest that his rib cage and leg were injured, and he is still suffering from a severely sore leg.

Behnam’s family visited him today, Sept. 30, and learned that he had started a hunger strike since yesterday, protesting the solitary confinement and the prison officials’ refusal to provide medical care for his leg. This is worrisome news and we are deeply concerned. His life is in danger and we must do something.

Behnam objects to the bail, saying he has not done anything to deserve imprisonment and to have to pay bail to be released. We, on the other hand, have repeatedly contacted the prison officials to let them know that we have the bail money ready in order to get Behnam released. But the officials refuse to give us a straight answer. All they say is, ‘we will contact you’, i.e. evading and dragging. Meanwhile Behnam continues to languish in solitary confinement. Some weeks they cancel even his family visitation. That, in turn, adds to his wife’s and children’s worries and the pressures they live under. The authorities are just wasting time while my brother’s life is in danger. We need the help of all the workers, of all the people, across the world to rescue Behnam.

I, Moosa Ebrahimzadeh, Behnam’s brother, write this letter on behalf of our family and Behnam’s family. We are concerned. We have no alternative but to fight for the freedom of Behnam, as well as of all other jailed activists, with everything in our power. We, therefore, expect you, the workers and all concerned people of the world, to help us. All Behnam did was struggle for a dignified life for all. Let us save him. Behnam and all other jailed workers, as well as others who are in jail for their justified, humanitarian demands, must be freed immediately.

I, for my part, thank all those who have so far carried out protests to free Behnam and other jailed workers. I also hereby announce my own campaign for Behnam’s freedom. Please support me in promoting this campaign.

Moosa Ebrahimzadeh

Sept. 30, 2010

Translation: Jamshid Haadiaan, Free Them Now! Campaign http://free-them-now.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 121 other followers

via Twitter

  • RT @marceelias: BREAKING: Florida Secretary of State orders manual recount in US Senate race. 1 day ago
  • RT @NatashaBertrand: Wow. One day before the Federalist Society's annual convention, longtime member George Conway (@gtconway3d) has announ… 1 day ago
  • RT @RosenzweigP: And while we are at it, Bob Mueller is a Republican, appointed to this position by Republicans, who worked for both partie… 1 day ago
  • RT @chkbal: We are a group of conservative and libertarian lawyers standing up for the rule of law. Our mission statement is here: https:/… 1 day ago
  • RT @RonaldKlain: I hope I never have to face a similar choice about a Democratic President. But if I do, I hope I will stand up like these… 1 day ago
%d bloggers like this: