Human Rights

Standing with Iranian People, and with the Sheikh Jarrah Campaign against Israeli Government Occupation and War [FA]

This article by Ahmad Fatemi originally appeared in the publication Anternasional.

“معان” يكي از دوستان من يك دختر یهودی اسراییلی‌ جوان است که از همان روزهای نخستین شروع تظاهراتها و خيزش مردم عليه حكومت اسلامي در ايران در سال گذشته فعالانه در رسانه‌های اجتماعی‌ حضور داشته و به سهم خود از منافع مردم ایران دفاع کرده است. معان در ارتباط با کمپین آزادي سکینه و عليه سنگسار هم از روز اول، به دلیل ارتباطش با یک جنبش آزادیخواها‌نه، و رسانه‌های عمومی وابسته به آنها نقش بسیار مهمّی ایفا کرد.

 روز قبل از تظاهرات ۱۰۰ شهر در تل آویو ، که به ابتکار معان برگزار شد، ‌او به همراه عده‌ای دیگر از فعالین حقوق مدنی انسان در اسرائيل در جریان یک تظاهرات دیگر پس از کتک خوردن از نیروهای امنیتی اسراییل دستگیر و به مدت یک روز بازداشت شد. این بار اول نبود که معان و دوستانش با رفتار وحشیانهٔ نیروهای امنیتی اسراییلی‌ روبرو می‌‌شدند. در حقیقت این صحنه ایست که چند سالست درنقاط مختلف اسرائیل، چه در خاک اسرائیل و چه در اراضی‌ و مناطق اشغالی هر هفته تکرار می‌‌شود و در مواردی از این فعالین يك جنبش مدرن و انساني و ضد فاشيسم حكومت اسرائيل قربانی جانی هم می‌‌گیرد. چند هفته قبل از رویداد فوق در تظاهرات بزرگی‌ بر علیه سیاست‌های فاشیستی دولت اسراییل، حتی نارنجکی هم به میان جمعیت تظاهركننده پرتاپ شد که خوشبختانه تلفات جانی به دنبال نداشت ولی‌ موجب وحشت تظاهرکنندگان شده بود. “شیخ جراح” یکی‌ از کمپین‌های معروف فعالین اسرائیلی ضد اشغال و جنگ است که نامش را از محله‌ای به همین اسم در بخش شرقی اورشلیم گرفته است. این محله از ساله ۲۰۰۸ در تداوم سیاست‌های اشغال گرانه حاکمیت اسرائیل یک محلهٔ ” یهودی نشین” اعلام شد! نام آن به “شیمون هاتزادیک” تغییر یافت، تاریخ آن جعل شد و به ساکنان فلسطيني اش دستور داده شد که خانه‌های خود را تخلیه کنند تا پس از تخریب، در آنجا خانه‌های جدید برای اسکان شهرک نشینان یهودی ایجاد شود. جنبش “صلح الان” و سایر گروههای ضدّ جنگ و اشغال اسرائیلی که اساسا از اسرائیلیان یهودی تشکیل می‌‌شود از آن تاریخ تا به امروز با به راه انداختن تظاهرات هفتگی، و تبلیغ و ترویج تلاش می‌‌کند مانع اجرای این سیاست غیر انسانی‌ يعني آواره كردن مردم محروم و زحمتكش غير يهودي و عرب زبان گردند. کمپین شیخ جراح البته تنها یکی‌ از کمپین‌های متعددی است که سالهاست بطور روزمره، و به مثابه عرصه‌ای از مبارزهٔ نیروهای متخاصم اجتماعی‌ در اسراییل جریان دارد و صد البته به دلیل بسیار واضح و به همان اندازه غیر قابل قبول در رسانه‌های جهانی‌ انعکاس چندانی پیدا نمی‌‌کند. علت این سانسور از سوی رسانه‌های غربی را بخصوص ما مردم ایران و چپ انقلابی‌ ایران ۳۱ سال است که با گوشت و پوست خودمان حس می‌کنیم. این نوع سانسور برای ما چیز تازه‌ای نیست. قابل توجه اينست كه حتي جريانات چپي كه خودرا مدافع فلسطينيان قلمداد ميكنند و بسيارشبيه همان جرياناتي هستند كه ما آنها را چپ سنتي ميناميم، نيز در مورد اين جنبشها و كمپينها سكوت در پيش گرفته اند. دليل اصليش اينست كه مثل جريانات اسلامي و بهمراه جريانات اسلامي تمام مردم منتسب به يهودي و اسرائيلي را جزئي از اردوي فاشيسم دولتي اسرائيل و نيروي امپرياليستي و اشغالگر بحساب مي آورند! تردیدی ندارم که ریشه‌های این سانسور را باید در همان جهان بینی سنتی‌ تقابل دو قطب امپریالیسم و نوچه‌هایش و از جمله اسرائیل، و قطب دیگر کشور‌های جهان سومی‌”ضدّ امپریالیستی” مثل ایران و کوبا و ونزوئلا و سوریهٔ و لیبی‌ جستجو کرد و همانظور كه اشاره كردم در این مسیر رگه‌هایی‌ از اثرات تبلیغات فرهنگی‌ اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی را هم آشكارا ميتوان یافت. سکوت چپ سنتی‌ جهانی‌، و جامعه‌ کشور‌های غربی در قبال جنبشهاي برابري طلب و راديكال و صلح دوست اسرائيلي در کشمکش سیاسی نیروهای اجتماعی در اسرائیل روی دیگر همان سکه برابر قرار دادن جبری جمهوری اسلامی و مردم ایران و تبعات سیاسی آن و از جمله مقولهٔ نسبیت فرهنگی‌ است. بهر رو بیش از یک سال است که هر عصر جمعه گروه‌های فعالین آزادی خواه و مترقی اسرائيلي در شیخ جراح جمع می‌‌شوند، و با استفاده از طبل و نقاره و شعارهای ضدّ وحشیگری و بربریت فاشيستهاي اسرائيلي، تلاش ميكنند مانع تخریب آن خانه‌هایی‌ گردند که هنوز می‌‌توان آنها را هرچند آسیب دیده، اما خانه نامید. اهالی شیخ جراح حتی آنهایی که دیگر بیش از یک سال است در چادر‌های فرسودهٔ بر پا شده بر ویرانه‌های خانه‌های سابقشان به اصطلاح زندگی‌ میکنند هر جمعه در انتظار این گروه‌ها هستند و این صرف نظر از مفهوم حمایت معنوی و یا هر چیز دیگر یک علت خاص هم دارد. معان و دوستانش این علت خاص را اینطور توضیح می‌‌دهند: عصر جمعه آخرین فرصتی در هفته است که گلّه‌های بنیاد گرایان یهودی که نیروی اجتماعی‌ اصلی‌ این وحشیگری هستند قبل از فرو افتادن تعطيل مذهبي “سبت” میتوانند بطور سازمان یافته به اهالی فلسطینی، ساکنین اصلی‌ شیخ جراح حمله کنند، به زور اسلحه و چماق و در پناه حمایت نیروهای امنیتی آنان را از خانه‌هایشان بیرون کشیده ، و یا خانه‌ها را بر سرشان خراب کنند. معان و دوستانش یک سال است که هر عصر جمعه در حمايت از مردم محروم فلسطيني در شیخ جراح تظاهرات برپا می‌‌کنند، کتک می‌‌خورند، به زندان می‌‌افتند، گرد و غبار خود را می‌‌تکانند و برای تظاهرات جمعه آینده نیرو جمع می‌‌کنند و برنامه می‌ریزند. معان و دوستانش این رزمندگان برابری و برادری و صلح شایستهٔ عمیق‌ترین احترامات اند .*

Discussion

2 thoughts on “Standing with Iranian People, and with the Sheikh Jarrah Campaign against Israeli Government Occupation and War [FA]

  1. May I ask why this is on the site Mission Free Iran. I signed up to get updates on freeing the Iranians, not Palestinians. Anyways, Palestinians need to be freed from is Hamas, not Israel.

    Posted by tara | September 20, 2010, 6:37 am

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Tweets that mention Standing with Iranian People, and with the Sheikh Jarrah Campaign against Israeli Government Occupation and War [FA] | برای ایران آزاد mission free iran -- Topsy.com - September 20, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: