Event Reports, ICAE Press Release

ICAE PR#68: Sept 12, 2010: Thousands Protested in Paris Today in Support of Sakineh Ashtiani

هزاران نفر از مردم پاریس در میتینگی خواهان آزادی سکینه و لغو سنگسار شدند
مینا احدی در این تظاهرات از مردم فرانسه و جهان خواست برای سرنگونی جمهوری اسلامی از مردم ایران حمایت کنند

اجتماع هزاران نفره امروز مردم پاریس در دفاع از سکینه محمدی آشتیانی و علیه مجازات وحشیانه سنگسار یک پیشرفت سیاسی مهم در کمپینی است که سه ماه است با قدرت در سراسر جهان ادامه دارد. در اجتماع امروز در میدان جمهوری پاریس، عکس بزرگی از سکینه پشت سن سخنرانان نصب شده بود و دهها هنرپیشه و خواننده و شخصیت های سرشناس سیاسی از جمله ژیسکار دیستن رئیس جمهور سابق فرانسه سخنرانی کردند و یا برای نجات سکینه پیام دادند. وزیر دفاع و وزیر زنان فرانسه، سردبیر مجله ال و تعداد دیگری از سخنرانان در سخنرانی های خود علیه وحشیگری سنگسار صحبت کردند و خواهان آزادی سکینه شدند.

مینا احدی که به این میتینگ دعوت شده بود سخنرانی آتشینی علیه جمهوری اسلامی، در دفاع از زنان تحت ستم و مردم ایران و برای آزادی سکینه کرد که بارها با کف زدن مردم قطع میشد. مینا احدی از جمله گفت به نمایندگی از طرف سکینه و همه زنانی که در زندان های جمهوری اسلامی و سودان و در خطر سنگسار شدن بسر میبرند از شما تشکر میکنم و اعلام میکنم که اگر دنیا بداند که جمهوری اسلامی و سایر دولت های اسلامی با زنان در این کشورها چه میکنند، علیه این حکومت ها بلند میشود و اجتماع امروز مردم اریس یک نمونه مهم آن است. از طرف مردم ایران اینجا اعلام میکنم که جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی است و تروریسمش را از سی سال قبل علیه زنان و مردم ایران شروع کرد و این حکومت باید سرنگون شود. تاریخ مردم فرانسه با مبارزه برای سکولاریسم و حقوق انسانی عجین شده است و مردم ایران نیز از یک سال قبل برای همین حقوق، برای سکولاریسم و جدائی مذهب از دولت و آموزش و پرورش و آزادی های سیاسی و برای یک جامعه انسانی دست به انقلاب زدند، به مردم ایران کمک کنید که این رژیم را سرنگون کنند. ما دیگر اجازه نمیدهیم سنگسار در هیچ کجای جهان اتفاق بیفتد و این در واقع قطعنامه امروز این میتینگ بزرگ است.

سجاد از طریق تلفن خطاب به این اجتماع گفت از مردم فرانسه و از خانم احدی تشکر میکنم. ما پدرمان را از دست دادیم و الان جمهوری اسلامی میخواهد مادرمان را هم از ما بگیرد. مادر ما صددرصد بیگناه است و باید آزاد شود. آقای هوتن کیان نیز از طریق تلفن خطاب به این اجتماع گفت که تعویق حکم اعدام سکینه مصرف خارجی دارد که به قصد آرام کردن کمپین جهانی صادر اعلام شده است.

گزارش مشروح میتینگ بزرگ پاریس در اطلاعیه های بعد منتشر خواهد شد.

کمیته بین المللی علیه سنگسار
کمیته بین المللی علیه اعدام
١٢ سپتامبر ٢٠١٠

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: