Not One More Execution

در حاشیه انتشار لیست قربانیان سنگسار در ایران || Updated List of Stoning Victims in Iran

در حاشیه انتشار لیست قربانیان سنگسار در ایران

فرشاد حسینی

سنگسار یکی از وحشی ترین و ضدانسانی ترین مجازاتهای تاریخ بشری است. سنگسار یکی از از کثیف ترین و شرم آورترین حلقه های جنایت دولتی است که کابوس هولناکش هنوز از گردن دنیا و بشریت امروز باز نشده است. جمهوری اسلامی تنها نظام سیاسی در دنیاست که سی سال بطور مداوم و سیستماتیک اقدام به صدور و اجرای حکم فجیع سنگسار میکند. سنگسار در ایران یک ابزار سیاسی برای تثبیت سلطه ارتجاعی مذهب بر زندگی و سرنوشت مردم است. سنگسار یک پرچم سیاسی برای تحمیل یک آپارتاید جنسی تمام عیار به جامعه و محرم کردن جامعه از ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش است.

کابوس سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و انعکاس وسیع و گسترده آن در رسانه های بین المللی جهان، و واکنش و نفرت میلیونها نفر مردم سراسر دنیا عملا دریچه ای را به روی این شنیع ترین جنایت بشری در جمهوری اسلامی ایران باز نموده است. در پرتو کیس سکینه مردم دنیا باید بدانند چگونه سران جنایتکار حکومت اسلامی صدها زن و مرد را طی سی سال به روز سکینه و فرزندانش انداخته است. باید بدانند بر زن ها و مردان و بر کودکان قربانیان سنگسار در چاله ها و گودالها و در زیر باران سنگ ها زمخت چه گذشت. باید بدانند که چگونه رویاهای مادران را به بیرحمانه ترین شکلی به خون کشاندند. امروز سکینه محمد آشتیانی صدایی است که میتواند و باید دنیا را تکان دهد. مردم شریف دنیا امروز باید قامت خود را بلند کنند و اعلام کنند که در دنیای ما جای اینگونه جنایتها نیست. سکینه محمدی آشتیانی باید به آخرین کیس چنین جنایت هولناکی در تاریخ بشری بدل شود. باید عاملین و آمرین چنین جنایاتی را به دادگاهها بین المللی کشاند و بخاطر ارتکاب چنین جنایاتی محاکمه کرد. 

کمیته بین المللی علیه سنگسار سالهاست که در پس صدور هر حکم سنگساری در هر جای جهان مردم دنیا فرا میخواند که به اعتراض درایند. سالهاست که برای دهها زن و مرد هم سرنوشت سکینه مبارزه کرده و در مواردی به کمک مردم دنیا موفق شده است اجازه ندهند که انسانها را اینگونه شنیع به چاله های خونین باران سنگ بفرستند. اما در طول این سالها زنان و مردانی بوده اند که ناله ها و ضجه های شان به گوش کسی نرسیده و در زیر حجاب سکوت و خاموشی دنیا سر و تن شان با سنگ پاره پاره شده است. زنان و مردانی بودند که از وحشت روز موعود سنگسار زندگی در کنج زندانها برایشان تلخ و دردناک شده است. کسانی بودند که از هراس سنگسار خود به زندگی خود خاتمه داده اند. به لیست قربانیان سنگسار در ایران نگاه کنید و تصمیم بگیریم که از همین امروز در سراسر دنیا علیه مجازات سنگسار و اعدام مبارزه کرده و این حلقه توحش را از گردن بشریت در دنیا باز کنیم.

لیست زیر فهرست کرونولوژیک صدور و اجرای احکام سنگسار در ایران از ماه مارس ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۱۰ میباشد.

لازم به ذکر است که تهیه لیست کامل و واقعی قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی ایران به دلیل سانسور دولتی و تلاش سازمان یافته جمهوری اسلامی برای مخفی

کردن خبر سنگسارها کاری بسیار دشوار و پیچیده ای است. به جرات اعلام میکنیم که لیست قربانیان به مراتب بیشتر از این آمار است. این لیست را ما علیرغم گسترده ترین سانسورهای پلیسی چه در جریان فعالیتهای مان برای نجات محکومین و چه از طریق رسانه ها و نهادها و ارگانهای خبری و حقوق بشری تهیه کرده ایم. اما اذعان میکنیم که این لیست تمام قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی نیست. اما علیرغم این اعلام میکنیم که وجود تنها یک فقره از چنین جنایتی برای بی اعتباری کل آن دولت و نظام و سیستم قضایی که بر اساس چنین جنایتی حکم میراند، کافی است. این کارنامه خونین جنایت باید بعنوان سندی برای ثبت در تاریخ و برای محاکمه چنین جانیانی و فراخوانی به تمام مردم دنیا ست. سندی که دنیا را فرا میخواند که برای ختم این جنایت وقیحانه در سراسر دنیا، متحد و یکصدا بپا خیزند.

این لیست در حال تکمیل شدن است. همینجا از کلیه کسانی که اطلاعات بیشتری در باره اسامی قربانیان سنگسار دارند درخواست میکنیم که هر اطلاعات اضافه یا جدیدتری در این زمینه دارند به اطلاع ما برسانند.

 Farshad Hosseini: farshadhoseini@yahoo.com  31 681285184
Mina Ahadi: minaahadi@aol.com  00491775692413

گزارش آماری از وضعیت سنگسارها در ایران

تعداد احکام صادره:  ۶۹مورد حکم سنگسار صادر شده است. این آمار احکامی است که اعلام شده آمار واقعی صدور احکام سنگسار به مراتب بیش از اینها میباشد.

تعداد کل سنگسارهای اجرا شده: ۹۹ تا ۱۰۹ مورد حکم سنگسار اجرا شده است. تعداد واقعی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

تعداد افرادی که از سنگسار نجات یافته اند: ۱۵ نفر

 تعداد احکامی که از سنگسار به اعدام تبدیل شده و حکم به اجرا آمده: ۳ نفر

 اسامی موجود سنگسار شدگان : ۲۱ نفر

 اسامی افرادی که حکم سنگسار دارند : ۲۵ نفر (این اسامی شامل محکومینی است که اسامی شان در رسانه ها اعلام شده است)

 ۱ـ صبا عبدالی ۳۰ ساله

۲ـ زینب حیدری ۳۸ ساله

۳ـ شاهین سلطان مرادی

۴ـ چنگیز رحیمی

۵ـ ربابه

۶ـ خیریه والانیا

۷ـ اعظم ۲۱ ساله که به قصاص پاشیدن سید به صورتش و از بین بردن بینایی اش محکوم شده است.

۸ـ شهناز ۳۵ ساله کرج

۹ـ گیلان محمدی اصفهان

۱۰ـ غلامعلی اسکندری اصفهان

۱۱ـ کبری بابایی

۱۲ـ ایران اسکندری

۱۳ـ معصومه

۱۴ـ هاجر

۱۵ـ نقی احمدی مازندران

۱۶ـ محمد علی نوید خمامی

۱۷ـ سریمه سجادی (عبادی) ۳۰ ساله ارومیه

۱۸ـ بوعلی جانفشانی ارومیه

۱۹ـ آذر باقری ۱۹ ساله که در ۱۵سالگی با شکایت همسرش زندانی و در دادگاه محکوم به سنگسار شده است

۲۰ـ مریم قربان زاده ۲۵ ساله

۲۱ـ خانم هاشمی نسب مشهد

۲۲ـ زنی به نام مخفف م. خ. زندان مشهد

۲۳- سکینه محمدی آشتیانی

۲۴- فردوس ب

۲۵ـ اشرف کلهری، چهل ساله و مادر چهار فرزند که اجرای حکم سنگسارش دو سال و نیم پیش از سوی شاهرودی، متوقف شده بود، علیرغم نامه رییس قوه قضاییه مبنی بر عفو وی، با رد درخواست عفو از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی مواجه شده است.

 اسامی سنگسار شدگانی که ثبت شده اند عبارتند از:

 ۱ـ سال ۱۹۸۶ زنی به نام نصرت در قم

۲ـ سال ۱۹۹۲ زنی به نام بمانی فکری در رشت (بمانی محکوم به قصاص در آوردن چشم و سنگسار بود که قبل از اجرای حکم با اطلاع از حکم خود اقدام به خودکشی کرده و درگذشت)

۳ـ سال ۹۴ زنی به نام فاطمه بانی

۴ـ سال ۹۴ زنی به نام مینا کلوت

۵ـ ـسال ۱۹۹۷ زنی به نام فاطمه دانش در ساری

۶ـ سال ۱۹۹۷ زنی به نام معصومه عینی درساری

۷ـسال ۱۹۹۷ زنی به نام مرضیه فلاح در ساری

۸ـ سال ۱۹۹۷ مردی به نام علی مختار پور، در ساری

۹ سال ۱۹۹۷ مردی به نام پرویز حسن زاده در ساری

۱۰ـ سال ۱۹۹۷ مردی به نام خیرالله جوانمرد در ساری

۱۱ـ سال ۱۹۹۸ مردی به نام خسرو ابراهیمی که در گودال سنگسار موفق به فرار شده و تبرئه میشود. محل اجرای حکم لاهیجان

۱۲ـ سال ۲۰۰۱ زنی به نام مریم ایوبی تهران

۱۳ـ سال ۲۰۰۲ زنی به نام جمیله امیر اسماعیلی در کرمان

۱۴ـ سال ۲۰۰۶ مردی به نام  عباس حاجی زاده، مشهد

۱۵ـ سال ۲۰۰۶ زنی به نام محبوبه محمدی مشهد

۱۶ـ سال ۲۰۰۷ مردی به نام جعفر کیانی تاکستان قزوین

۱۷ـ سال ۲۰۰۸  مردی به نام هوشنگ خداده

۱۸ـ سال ۲۰۰۸مردی به نام منوچهر خ

۱۹ـ سال ۲۰۰۸ مردی به نام محمود م. غ. ( محمود که مردی افغانی تبار بوموفق میشود هنگام سنگسار از گودال سنگسار با بدنی مجروح فرار کند)

۲۰ـ سال ۲۰۰۸ دختری به نام سعیده ۱۴ ساله که توسط پدرش در زاهدان در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۰۸ سنگسار شد.

۲۱ـ سال ۲۰۰۹ مردی به نام ولی آزاد در رشت

  احکام سنگساری که به اعدام تبدیل شده و حکم به اجرا آمده است:

 در سال ۲۰۰۹ سه نفر به نامهای ۱ـ عبدالله فریور ۲ـ  افسانه رحمانی ۳ـ رحیم محمدی 

 افرادی که از سنگسار نجات یافته اند:

 ۱ـ  سیما
۲ـ  فاطمه (صغری مولایی)، زندان ورامین، ورامین – از اتهام زنای محصنه تبرئه شد.

۳ـ  پریسا اکبری (همسر نجف اکبری)، زندان عادل آباد، شیراز- پس از اجرای حکم ۹۹ ضربه شلاق آزاد شد.

۴ـ  ژیلا ایزدی

۵ـ لیلا مافی
۶ـ  نجف اکبری (همسر پریسا اکبری)، زندان شیراز – تبرئه و آزاد شد.
۷ـ  صغری مولایی، زندان ورامین، ورامین – از اتهام زنای محصنه تبرئه شد.
۸ـ  کبری نجار، زندان رجایی شهر کرج – پس از سیزده سال تبرئه و آزاد شد.
۹ـ  مکرمه ابراهیمی (همسرش جعفرکیانی سنگسار شد)، زندان چوبیندر، قزوین – عفو و آزاد شد.
۱۰ـ  حاجیه اسماعیلوند، زندان جلفا، آذربایجان شرقی – تبرئه و آزاد شد
۱۱ـ  شمامه (ملک) قربانی، زندان ارومیه، آذربایجان غربی – تبرئه و آزاد شد.
۱۲ـ  زهره کبیری (خواهر آذر کبیری)، زندان رجائی شهر کرج، پس از اجرای حکم ۹۹ ضربه شلاق آزاد شد.
۱۳ـ  آذر کبیری (خواهر زهره کبیری)، زندان رجائی شهر کرج، پس از اجرای حکم ۹۹ ضربه شلاق آزاد شد.
۱۴ـ  اعظم خنجری
۱۵ـ  زهرا رضایی، زندان رجایی شهر کرج، تبرئه و آزاد شد.
۱۶ـ  لیلا قمی، زندان اوین، تهران – مجازات سنگسار به حبس تبدیل شد.

جدول احکام صادر و اجرا شده سنگسار توسط جمهوری اسلامی

از مارس ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۰۱۰ (اسفند ۱۳۵۹ تا اسفند ۱۳۸۹)

اطلاعات بیشتر 

اجرای سنگسار

محکومیت سنگسار

سال

 

در جولای  ۴ زن در شهر کرمان سنگسار شدند

 

۱۹۸۰

 

 

۲ نفر اسامی و مشخصات دقیق آنها در دست نیست.

۱۹۸۵

 

۶ مرد ۲ زن

از جمله:

۱۷ آوریل ۱ زن در قم پس از ضربات شلاق در ملا عام سنگسار شد.

بنا به گزارش روزنامه کیهان در ۴ اکتبر زنی به نام نصرت در قم سنگسار میشود که پس از یک ساعت سنأ باران جان میدهد.

 

 

۱۹۸۶

 

۱ نفر

 

۱۹۸۷

بوشهر

۴۳ نفر به اتهام زنا و فحشا شامل ۱۲ زن و ۳ مرد در ورزشگاه فوتبال بوشهر

 

۶ مارس رادیو تهران گزارش داد که ۱ زن در کرج سنگسار شد.

۱۷ آوریل روزنامه کیهان گزارش داد که ۱۰ زن به جرم تن فروشی توسط وزارت دادگستری فارس و بوشهر به سنگسار محکوم که بلافاصله حکم به اجرا در آمد.

۳۱ جولای کیهان گزارش داد که ۶ زن در ملا عام در شهر کرمانشاه سنگسار شدند.

۴ اکتبر کیهان گزارش داد که یک زن ۲۴ ساله به نام نصرت در شهر قم سنگسار شد. نصرت پس از یک ساعت سنگ باران درگذشت.

 

 

۱۹۸۹

 

۶ نفر که مشخصات ۵ نفر به قرار زیر است:

 

۲ ژانویه روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داد که ۲ زن در شهر لنگرود سنگسار شدند.

۵ ژانویه روزنامه اطلاعات گزارش داد که ۲ زن در شهر لاهیجان سنگسار شدند.

۱۶ ژانویه روزنامه رسالت گزارش داد که ۱ زن در شهر بندر عباس سنگسار شد.

در مه ماه زنی به اتهام زنا در شهر نیشابور محکوم به پرتاب از بلندی شد که این حکم با پرتاب وی از طبقه دهم یک ساختمان انجام گرفته و منجر به مرگ زن شد.

 

 

۱۹۹۰

 

۱۱ مارس روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داد که ۱ زن به نام بمانی فکری فرزند محمد عیسی در رشت محکوم به قصاص در آوردن چشم و پرداخت ۱۰۰ دینار طلا و سنگسار شد. این زن پس از مطلع شدن از حکم مجازاتش اقدام به خودکشی کرد.

۲۱ آگوست کیهان گزارش داد که ۱ زن به نام کبری محکوم پس از ۷۰ ضربه شلاق،  سنگسار شد.

۵ نوامبر روزنامه ابرار گزارش داد که ۱ زن در شهر قم سنگسار شد

 

 

۱۹۹۱

 

نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد که در ۱ نوامبر ۱ زن به نام فاطمه بانی در اصفهان سنگسار شده است

 

 

۱۹۹۲

 

روزنامه کیهان در ۱ فوریه گزارش داد که ۱ زن به نام مینا کولوت در تهران سنگسار شد

۱ مارس به گزارش روزنامه رسالت یک زن در شهر قم سنگسار شد.

۱۶ نوامبر به گزارش روزنامه ابرار ۳ نفر شمال ۱ زن در شهر ساری سنگسار شدند.

در ۷ دسامبر روزنامه همشهری گزارش داد که۱ زن در شهر رامهرمز سنگسار شد.

 

 

۱۰ آگوست یک زن در شهر اراک به سنگسار محکوم شد

۱۹۹۴

۱۱ نوامبر

۱ مرد به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی در شهر همدان سنگسار شد

 

در ۱۴ جولای به گزارش امنستی۲ زن به نامهای صبا عبدالی ۳۰ ساله و زینب حیدری ۳۸ ساله در ایلام غرب در آستانه سنگسار میباشند

۱۹۹۵

مکرمه ابراهیمی و جعفر کیانی

شاهین سلطان مرادی

 

۱ زن و ۱ مرد در ارومیه سنگسار شدند. ۸ جون به نقل از روزنامه همشهری

۱ زن و ۱ مرد

۱۹۹۶

زلیخا کد خدادر روستایی در اطراف بوکان از استان کردستان ظرف ۲۴ ساعت پس از دستگیری سنگسار شد. هنگام اجرای حکم مردم اعتراض کرده و به طرف ملایی که حکم سنگسار را صادر کرده بود سنگ انداخته و زلیخا که مجروح شده بود را نجات دادند..

۳ مرد و ۳ زن در خزرآباد

(در۲۶ اکتبر ۶ زن در ساری سنگسار شدند. اسامی آنها به قرار زیر است:  فاطمه دانش، معصومه عینی مرضیه فلاح، علی مختارپور، پرویز حسن زاده و خیرالله جوانمرد)

ــــــــــــــ

۱ زن به نام زلیخا کدخدایی

۸ نفر شمال ۶ زن

(چنگیز رحیمی در ۱۳ جولای )

۱۹۹۷

 

خسرو ابراهیمی در گودال سنگسار موفق به فرار شده و تبرئه میشود. محل اجرای حکم لاهیجان

۱ مرد به اتهام زنا

 

۱۹۹۸

دی ۷۷ در بابل

۱ مرد

 

۱۹۹۹

 

۲۴ دی ۷۸ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۰) : قوه قضاییه ایران اعلام کرد که سه مرد را به جرم «زنای محصنه» سنگسار کرده است.

 

حاجیه اسماعیل  وند

ـــــــــــــــــــــــ

 

۲۰۰۰

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده است که از ژانویه ۲۰۰۱ تعداد ۳ مورد حکم سنگسار صادر شده و حکم سنگسار در خصوص ۱ زن در ۲۰ مه به اجرا آمده است. وی یک زن ۳۵ ساله بوده که بجرم همکاری در تهیه فیلم پورونو به سنگسار محکوم شده بود.

حداقل ۲ نفر

۲۱ مه زندان اوین و

۱۱ ژانویه زندان اوین

ـــــــــــــــ

۱۱ جولای مریم ایوبی ۳۵ ساله مادر دو کودک ۶ و ۸ ساله در تهران سنگسار میشود

۱۱ جولای ربابه به سنگسار محکوم شده است.

———

۳ نفر به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل

فردوس أ زنی است که به سنگسار محکوم شد.

۲۰۰۱

خیریه والانیا و اشرف کلهری

ـــــــــــــــــــــــــ

جميله امير اسماعيلى، زن جوانى که در بيابانهاى اطراف کرمان بدست باندهاى ترور اسلامى سنگسار شده و سپس جسدش را در بيابان رها کردند تا طعمه حيوانات وحشى شود.

ـــــــــ

براساس گزارش رسیده از درون رژیم در شش ماهه اول ۲۰۰۲ تعداد ۱۰ مورد سنگسار وجود داشته است. بر اساس همین گزارش در این مدت احکام سنگسار ۳ نفر به اجرا درآمده و برای ۴ نفر حکم سنگسار صادر شده

 

بنا به گزارش روزنامه انتخاب فردوس ب در ۲۲ آوریل به سنگسار محکوم شد.

اعظم، ٢١ ساله که  در شهر بهبهان به پاشيدن اسيد به صورتش و از بين بردن بينايى دو چشمش محکوم شد

۲۰۰۲

گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری هر دو در زندان اصفهان

————-

دوشنبه ٢٨ مهرماه برابر با ١٨ اکتبر، روزنامه شرق از قول شاهرودى رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى، اعلام ميکند که حکم سنگسار سيما لغو شده است.

 

۴ نفر در مشهد

۲ نفر در اصفهان

 

در ۴ آگوست حکم سنگسار شهناز زن جوان ٣٥ ساله ساکن شهر کرج صادر شد

گیلان محمدی در بند زنان اصفهان و غلامعلی اسکندری در بند افاغنه ی زندان اصفهان در دادگاه محکوم به سنگسار شدند.

ـــــــــــــ

سيما بهمراه سه زن ديگر به سنگسار محکوم شده بود

۲۰۰۳

 

ـــــــــــــــــــــ

ده روز تلاش و مبارزه و فعاليت شبانه روزى صدها نفر در سراسر جهان نتيجه داد .روز ٢٢ دسامبر ٢٠٠٤ سنگسار و اعدام حاجيه اسماعيل وند متوقف شد.

ــــــــــــــــ

روز يکشنبه ٢٦ مهرماه برابر با ١٧ اکتبر، يک منبع قوه قضائيه حکومت اسلامى اعلام کرد که براى ژيلا ايزدى ١٣ ساله حکم سنگسار داده نشده است و او به جرم “رابطه نامشروع به حبس تعزيرى” محکوم شده است که وى را به اداره بهزيستى تحويل داده اند.

 

۴ نفر (عبدالله فرپور مقدم، پریسا اکبری، نجف اکبری و لیلا قمی

)

در شهر قزوين، يک زن و شوهر به اعدام و سنگسار محکوم شدند.

ژیلا ایزدی ۱۳ ساله به جرم رابطه جنسی با برادرش به سنگسار محکوم شد.

———

سنگسار حاجیه اسماعیل وند توسط دادگاه جلفا صادر و سپس در نوامبر توسط دادگاه عالی قضایی تایید شد.

———

لیلا مافی نیز در ماه مه توسط دادگاه اراک به سنگسار محکوم شد.

۲۰۰۴

روز سه شنبه ١٨ماه مه، روزنامه “ايران” خبر داد که فاطمه به جرم رابطه جنسى خارج از ازدواج، در دادگاه کيفرى شعبه ٧١ تهران، به سنگسار محکوم شده است. پنج قاضى شعبه ٧١ دادگاه کيفرى استان تهران روز سه شنبه فاطمه را به اعدام و سنگسار محکوم کردند.

 

دو روز بعد از پخش خبر حکم سنگسار بر عليه فاطمه، جمهورى اسلامى ايران حکم سنگسار فاطمه را تکذيب کرد.

 

۲ نفر شامل:

ایران اسکندری

صغری مولایی (فاطمه)

 

————

روزنامه اعتماد در ۲ فوریه ۲۰۰۵ گزارش داد که زنی به نام معصومه به سنگسار محکوم شده است.

———–

در اواخر سال و در نيمه دوم ماه دسامبر ٢٠٠۵ يک زن در ورامين به سنگسار محکوم شده و سه مرد روز ٢۴ دسامبر در شهر ساري در شمال ايران به سنگسار محکوم شده اندּ

 

۲۰۰۵

عفو بین الملل گزارش میدهد که در مه ۲۰۰۶ عباس حاجي زاده و محبوبه محمدي در قبرستاني در مشهد  در محلي که  ورود عموم ممنوع بود  سنگسار شدند. بيشتر از ۱۰۰ نفر از ماموران انقلابي و نيروهاي بسج که از قبل دعوت شده بودند در سنگ زني شرکت کردند.

ــــــــــــــــــــ

 

۲ نفر در مشهد به قرار زیر:

عباس حاجی زاده

محبوبه محمدی

 

۲ نفر شامل:

شمامه (ملک) قربانی

یک مرد افغان

در جولای اشرف کلهری که از سال ۲۰۰۱ در زندان اوین بسر میبرد محکوم به سنگسار شد.

در سپتامبر صغری مولایی در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی به سنگسار محکوم   شد

ــــــــــ

سکینه محمدی آشتیانی در زندان مرکزی تبریز به سنگسار محکوم شد.

 

۲۰۰۶

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه در مرداد ماه  اعلام کرد احکام سنگسار چهار زن (لیلا، قمی، آذر و زهره کبیری و شمامه (ملک) قربانی) تبدیل به شلاق و حبس شده است

———–

امروز چهارشنبه ٢٠ ماه ژوئن، به محض پخش خبر احتمال اجراي حکم سنگسار بر عليه مکرمه ابراهيمي ۴٣ ساله و دوست او در تاکستان، و به محض راه افتادن موجي از اعتراض و ابراز نفرت عليه جمهوري اسلامي ايران، سران اين حکومت فورا عقب نشيني کرده و اعلام کردند، که چنين خبري صحت نداشته است!

————

یک زن که مادر ۳ فرزند می باشد به اتهام زنا در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان محکوم به سنگسار شد. (روزنامه قدس ۵/۷/۸۶ )

۱ مرد به نام جعفر کیانی در تاکستان

۴ زن به قرار زیر:

هاجر، زهره، آذر کبیری نیت و یک زن دیگر در مشهد

ــــــــــــ

۲ خواهر جوان به نامهای آذر کبیری ۱۸ ساله و زهره کبیری ۲۷ ساله توسط دادگاه عالی قضایی به سنگسار محکوم شدند. زهره و آذر کبیری ، دو خواهر جوان ساکن محله خادم‌آباد، در حاشیه شهریار – نزدیک کرج- هستند که با ‏شکایت شوهر یکی از این دو زن، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ (۴ فوریه ۲۰۰۷)بازداشت شدند.

یک سال بعد در سال ۲۰۰۸ شاهرودی ارئیس قوه قضائیه حکم سنگسار این دو خواهر را لغو کرد.

 

۲۰۰۷

سنگسار هر ۳ نفر در دی ماه ۱۳۸۷ در گورستان بهشت رضای مشهد انجام شد.محمود م. غ. موفق به فرار از گودال میشود از سرنوشت او خبری در دست نیست.

۳ مرد به قرار زیر:

هوشنگ خدا داده

محمود م. غ. (افغان)

منوچهر خ در ششم دی مشهد سنگسار شدند

ــــــــ

سعیده دختر ۱۴ ساله ای که توسط پدرش در زاهدان در تاریخ ۹ فوریه سنگسار شد.

به گزارش روزنامه قدس در ۲۴ بهمن

 

۲ نفر شامل:

افسانه رحمانی شیراز

یک مرد در مشهد

ــــــــ

حكم سنگسار يك زنداني ديگر بنام عبدالله فريور ۴۹ ساله كه داراي دو فرزند خردسال مي باشد از سوي ديوانعالي تاييد شده است وی در زندان ساری در انتظار اجرای حكم بسر مي برد.

———–

در تاریخ ۲۱/٣/۱٣٨۷ سه نفر از پنج نفر قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران حکم به محکومیت آقای سید نقی احمدی به سنگسار می دهند. در این پرونده آقای احمدی متهم به زنای محصن با خانم پوران.ق بوده است.

۲۰۰۸

 

عبدالله فریور- ۵٣ ساله، زندان ساری – این معلم موسیقی در تاریخ ۱ اسفند ۱٣٨۷ اعدام شد.

افسانه رحمانی – زندان عادل آباد، شیراز – در سال ۱٣٨٨ اعدام شد.

رحیم محمدی – شوهر کبری بابایی – در مهرماه ۱٣٨٨ اعدام شد.

۱ مرد ولی آزاد اهل پارس آباد مغان و كارمند اداره بازرگانی این شهر بود، در محل زندان لاكان رشت سنگسار شد.

ــــــــــــــــــ

 

محمد علی نوید خمامی به سنگسار قطعی محکوم شده است.

ـــــــــــــــــــــــ

حکم سنگسار ۲ نفر در اصفهان به نامهای گیلان محمدی و غلامعلی اسكندری  توسط دیوان عالی تایید شد.

ـــــــــــــــ

دستگاه قضائیه حكم سنگسار ۷ زن و ۳ مرد را در شهرهاى، تهران، اصفهان، مشهد، كرج، اهواز، شیراز و ساری صادر كرده است.

ــــــــــــــــ

“سریمه عبادی، ۳۰ ساله، دارای دو فرزند” و “بوعلی جانفشانی، ۳۲ ساله و دارای یک فرزند” پیش تر از سوی دادسرای عمومی شهر ارومیه به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بودند که این حکم چهارشنبه مورخ ۱۶ دیماه در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تائید شد. هم اکنون هر دو متهم در زندان مرکزی ارومیه به سر می برند.

۲۰۰۹

امروز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۰ اعلام شد که رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران، دستور لغو حکم سنگسار کبرا نجار را داده است. حکم اين زن که ١٣ سال است در زندان جمهوري اسلامي ايران با کابوس سنگسار دست و پنجه نرم ميکند. اکنون کبرا به يک صد ضربه شلاق محکوم شده است.

 

حکم سنگسار ۱ زن و ۱ مرد

به نامهای سريمه عبادى، ۳۰ ساله صاحب دو فرزند و بوعلى جانفشانى، ۳۲ ساله صاحب يك فرزند توسط دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی

تاييد شد،

اين دو هم اکنون در زندان مرکزى اروميه بهسر مىبرند.

 

۲۰۱۰

 

 

زهرا رضايي ۳۰ ساله، مادر دو فرزند، در زندان رجايي شهر کرج

 

حکم سنگسار اعظم خنجري و زهرا رضايي نيز در ديوان عالي کشور نقض شد و هر دو به دليل معاونت در قتل بايد مجازات 15 سال حبس را تحمل کنند.

ــــــــــــــ

پريسا و نجف الف با رفع اتهام از زناي در حال احصان از مجازات سنگسار تبرئه شدند. حکم نهايي شعبه 15 تشخيص ديوان عالي کشور درباره اين دو نفر صادر شده است و براي اجرا به زندان عادل آباد شيراز ابلاغ  شد. راي ديوان عالي کشور براي مجازات اين دو نفر، از سنگسار به هر يک 99 ضربه شلاق تغيير يافته است.  بر اساس راي ديوان عالي کشور، پريسا الف مجازات 99 ضربه شلاق را تحمل خواهد کرد و نجف علاوه بر آن مدت پنج سال به شهر يزد تبعيد مي شود.

 

 

۳ زن به قرار زیر:

زهرا نجار

زهرا رضایی

اعظم خنجری

ــــــــــ

 

تاریخ نامشخص

 

 

 

کبری نجار آزاد شده است.

هشت زن و یک مرد به نامهای حاجیه اسماعیلوند، پریسا اکبری، نجف اکبری، زهرا رضایی، صغری مولایی، مکرمه ابراهیمی، شمامه (ملک) قربانی، آذر کبیری، زهره کبیری و لیلا، ق از مجازات سنگسار نجات یافتند و اجرای سنگسار یک زن، اشرف کلهری، متوقف شده است

ــــــــــــــــــــــــــ

دو زن (م. خ،  و ؟ ه)در زندان وکیل آباد مشهد

یک زن و یک مرد در زندان تبریز

“م.ج.”

لیلا ق حکمش به شلاق و حبس تنزل پیدا کرد.

و “هاشمی نسب”

اسامی مردان عبارت است از:

“محمد علی نوید خمامی”

“نقی احمدی”.

 

 

 از لیست انتشار یافته توسط روزنامه گاردین:

آذر باقری ۱۹ ساله که هنگام دستگیری ۱۵ سال داشت. وی اتهام ارتباط جنسی با مردی به سنگسار محکوم شده است.

مریم قربان زاده ۲۵ ساله

سریمه سجادی ۳۰ ساله

 

تاریخ نامشخص

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 114 other subscribers

via Twitter

%d bloggers like this: